Peçenekler ve Kumanlar Kısa Özet

Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları

Peçenekler

Peçenekler hiçbir zaman devlet kuramamışlardır.
Don Nehri’nden Dinyeper’in batısına kadar bozkırlarda yaşamışlar ve coğrafi konumlarından ötürü Kiev Rus Knezliği ile ilişkiler kurmuşlardır.
Özellikler Bizans ordusunda paralı askerlik yapmışlardır.
Malazgirt Savaşı’nda Bizans silahlı gücünde vazife almışlardır; fakat Büyük Selçuklu tarafına geçerek savaşın kazanılmasına katkı sağlamışlardır.
Çaka Bey ile İstanbul kuşatması konusunda ittifak yapmışlar, lakin Bizans kışkıtması ile kendilerine saldıran Kıpçaklar tarafından tarih sahnesinden silinmişlerdir.

Kumanlar (Kıpçaklar)

Kıpçak bozkırı (Karadeniz’in kuzeyi) ismi verilen yerde yaşamışlardır. Kıpçak, Kuman ve Kun adları ile anılmışlardır.
Altın Orda Devleti’nin yani Moğollar’ın Türkleşmesinde etkili olmuşlardır.
Rus Knezlikleri ile savaşmışlardır.
Kuman(Kıpçak)-Oğuz mücadelesi Dede Korkut Hikayeleri’ne bahis olmuştur.
Kumanlar, bugünkü Romanya Devleti’nin kuruluşunda etkin rol almışlardır.
Peçenekleri tarih sahnesinden silmişlerdir.
Kıpçak gençleri zamanla köle olarak Mısır’a satılmış, burada savaşçı olarak yetiştirilmişlerdir. Bu askerlere Kölemen (Memluk) denilmiştir.


Tavsiye Konular

ilk turk devletleri

Ortaçağ Avrupasında Kilise ve Papalık

Kilise ve Papalık M.S. III. ve IV. yüzyıllarda Avrupa’da önemli bir konuma sahip olan Roma ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir