İslam Devletinde Eğitim

İslam Devletinde Eğitim

• Cahiliye Devrinde Arap Yarımadasında okuma yazma oranı çok düşüktür.
• Hz. Muhammed, okuma – yazmaya çok önem vermiş , Müslümanları okuma ve yazmaya özendirmiştir.
• 4 Halife ve Emeviler devrinde Camiler yöntemiyle öğrenim verilmiş, okur yazar oranı artırılmıştır.
• Asıl gelişim Abbasiler devrinde sağlanmıştır. Bu dönemde okullar ve medreseler açılmıştır.
• Halife Memun’un Bağdat’ta kurdurduğu ” Beytü’l – Hikme ” ( Bilgelik Evi ) ilk yüksek öğrenim kurumudur.
• Büyük Selçuklularda, Alp Arslan devrinde vezir Nizamü’l – Mülk aracılığıyla Bağdat’ta yaptırılan “Nizamiye Medresesi ” çağının en büyük ve en ileri öğrenim müessesesi olmuştur.
• Medreselerde ders verici öğretmenlere ” Müderris ” denilirdi.
• Endülüs Emevileri ve Beni Ahmer Devletinde de öğrenime büyük önem verilmiş, kurulan medreselere özellikle Avrupanın çeşitli bölgelerinden öğrenci gelmiştir.
• Çok sayıda Kütüphane açılmıştır.


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir