İslam Devletinde Devlet ve Ülke Yönetimi

İslam Devletinde Devlet ve Ülke Yönetimi

• Hz. Muhammed, hem din, hem de hükümet başkanlığı görevini yürütmüştür.
• 4 halife devrinde , peygamberlik dışarısında devletin görevlerini üstlenen halifeler, Şura’ ya ( Danışma Meclisi ) danışarak devleti yönetmeye çalıştılar.
• Hz. Ömer devrinde sınırların genişlemesiyle bazı yenilemeler yapılmıştır. ( Bak ; Hz.Ömer devri )
• Emeviler devrinde Hilafet saltanata dönüştürüldü.
• Sınırların genişlemesiyle ülke eyaletlere bölündü. Eyaletlerin en başında genel Vali yer alır , illeri Valiye bağlı “Amil “ler yönetirdi.
• Emeviler, Posta teşkilatını kurdular.
• Halife Abdülmelik devrinde ilk Arap ( İslam ) parası basıldı ( Dinar ) , Arapça Müslüman ülkelerde resmi lisan yapıldı.
• Abbasilerde Vezaret Makamı kuruldu. Hükümet işleri “Divan ” olarak bilinen kurulda görüşülmeye başlamış çeşitli konularda Divanlar oluşturulmuştur.
• Divan’ ların başlıcaları şunlardır:
• Divanü’l Haraç : Mali işler
• Divanü’l Ceyş : Askeri işler
• Divanü’l Beytü’l Mal : Hazine – Gelir , giderler
• Divanü’l Berid : Posta – Casusluk işleri
• Divanü’ l Mezalim : Adalet işleri.
• Divanü ‘l Darp : Devletin para basma işleri.


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir