İslam Devletinde Toplum Kısa Özet

İslam Devletinde Toplum

• Hz.Muhammed ve 4 Halife döneminde halk, Müslüman olanlar ve Müslüman olmayanlar olarak 2 kesime ayrılmış lakin Müslümanlar ayrılmamıştır.
• Emeviler halifeliği saltanat haline dönüştürmüşler, saraylarda lüks arasında yaşamaya başlamışlar, böylelikle halktan kopmalar başlamıştır.
• Emeviler döneminde halk 4 toplumsal sınıfa ayrılmıştır ;
• Müslüman Araplar : Devlette mühim vazifeleri yürüten, en üstün sınıftır.
• Mevali : Arap olmayan Müslüman sınıftır.
• Zımmiler ( Gayri Müslimler ) : Müslüman olmayan sınıftır. ( Haraç ve Cizye vergisi öderlerdi)
• Köleler : Savaş esirleri arasından seçilir ya da parayla satın alınırlardı. Toplumun en aşağı sınıfıydı.
• Abbasiler çağında , Mevali zihniyeti kaldırılmış, Arap olmayan Müslümanlara da önem verilmiştir. Başlangıçta İranlılar daha daha sonra Türkler, idare ve askeri kademelerde vazife almışlardır.


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir