Şeyh Sait İsyanı Kısa Özet

İçindekiler

Cumhuriyete Yönelik Tehditler ve Sonuçları

Şeyh Sait İsyanı

Diyarbakır’ın Piran Köyü’nde, Şeyh Said adında bir tarikat şeyhi 13 Şubat 1925’te ” Din elden gidiyor.” diye isyan başlattı.

Şeyh Sait İsyanının Sebepleri : daha fazla madde için tıklayınız.

1- İngilizlerin bölge halkını kışkırtması ve Türkiye’nin güçten düşerek Musul’u alma fikrinden vazgeçmesini sağlamak istemesi

2- Terrakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın, yenilik ve inkılaplara karşı olanların toplandığı bir çatıya dönüşmesi

İsyan, kısa sürede Elazığ ve Diyarbakır civarına yayıldı.

Şeyh Sait İsyanı’nı basite alan ve sıkıyönetim ilanıyla bastırmaya çalışan Başbakan Fethi Bey görevinden alındı ve mahaline İsmet Paşa getirildi.

Takrir-i Sükun Yasası çıkarılarak, başkaldırıyı bastırmak üzere hükümete her çeşitli güç kullanma yetkisi verildi.

İsyan, Fevzi Paşa komutasındaki asker aracılığıyla , 15 Nisan 1925’te bastırıldı.

Şeyh Said İsyanı’ndan sorumlu kaul edilen  Terrakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatıldı.


] }

Tavsiye Konular

Türk İnkılabı-min

Meclis Hükümeti Sistemi Hakkında Bilgi

Meclis Hükümeti Sisteminin Özellikleri İçindekiler Meclis Hükümeti Sistemi Nedir? Kurulacak olan hükümetin bütün üyelerinin (bakanların) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir