3 Mart 1924 Tarihinde Yapılan Yenilikler

İçindekiler

3 Mart 1924 Tarihinde Yapılan Yenilikler

 1. Şeriye ve Evkaf Vekâleti kaldırıldı.

 • TBMM, Osmanlıda yapılan işlerin dine uygun olup olmadığını denetleyen ve vakıfları ve medreselerin denetimini elinde bulunduran bu kuruma son vermiştir. bunun yerini Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü almıştır. İbadet yerlerinin düzenlenmesi ve din adamlarının atanmasıyla ilgili işlemlerin yerine getirilmesi Diyanet İşleri Başkanlığı’na verildi. Bu kurum başbakanlığa bağlı olacaktı.
 1. Erkan-ı Harbiye Vekâleti kaldırıldı.

 • Bunun yerini MSB ve GKB almıştır. Böylece ordu siyasetten ayrılmasa başlamıştır. 19 Aralık 1924’te çıkan bir kanunla ordu siyasetten ayrılacaktır. Böylece bir kişi aynı anda hem asker hem milletvekili olamayacaktır. Bu gelişme, demokrasimizi güçlendirmiştir.
 1. Tevhid-i Tedrisat kanunu çıkarılmıştır.

 • Böylece Türkiye’deki tüm eğitim kurumları MEB’e bağlanmıştır.
 1. Hanedan Üyelerinin Yurt Dışına Çıkarılması ile İlgili Kanun kabul edildi.

 • Gelecekte saltanat ve hilafet iddiasında bulunma tehlikesine karşı Osmanlı ailesinin yurt dışına çıkarılması ile ilgili kanun kabul edilmiştir.
 1. Halifelik Kaldırıldı.

  Halifeliğin Kaldırılmasının Nedenleri ve Sonuçları Maddeler Halinde okumak için lütfen tıklayınız.


] }

Tavsiye Konular

Türk İnkılabı-min

Cumhuriyetin İlanının Sonuçları Kısaca

İçindekiler Cumhuriyetin İlanının Sonuçları Devlet rejiminin adı konmuş devlet başkanlığı sorununa çözüm bulunmuştur. Meclis hükümeti …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir