17. Yüzyılda Osmanlı-Lehistan İlişkileri

17. Yüzyılda Osmanlı-Lehistan İlişkileri

1575 senesinde Sokollu Mehmet Paşa’nın sadrazamlığı çağında , Osmanlı himayesine giren Lehistan 1587’de III. Murat Dönemi’nde Osmanlı egemenliğinden çıkmıştır. Lehistan’ın, Osmanlı eyaleti durumda olan Boğdan’ın iç işlerine karışması ve buraya asker göndermesi üzerine , II. Osman Hotin seferine çıkmış fakat Hotin Kalesi’ni kuşatmasına nazaran alamamıştır. Hotin Seferi
sırasında yeniçerilerin disiplinsiz tutumlarıyla artık işe yaramadığını gören II. Osman bu ocağı kaldırmayı düşünmüştür. Bu niyetini anlayan yeniçeriler II. Osman’ı tahttan indirip öldürmüşlerdir.
Hotin Antlaşması’na göre;
Lehistan, Boğdan’ın Osmanlı’ya ait olduğunu kabullenecek ve 40.000 düka altın vergi vermeye devam edecektir.
Uzun devam eden bir sulh çağının sonrasında XVII. asrın sonlarına doğru Lehistan, Osmanlı himayesindeki Ukrayna
Kazakları’na saldırdı. Bu sebeple , IV. Mehmet Dönemi’nde veziriazam durumunda olan Fazıl Ahmet Paşa Lehistan seferine çıkmış
sonuç olarak, Bucaş Antlaşması imzalanmıştır. (1672).
Buçaş Antlaşmasına göre;
Lehistan, Podolya’yı Osmanlı Devleti’ne verdi.
Lehistan, birlikleri Ukrayna’dan çekilecek ayrıca Lehistan Osmanlı Devleti’ne vergi vermeye devam edecekti.

Bucaş Antlaşması’nın Önemi
Bucaş Antlaşması, Osmanlı’nın topraklarına toprak kattığı son antlaşmadır. Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti batıda en geniş
sınırlarına ulaşmıştır. 1676’da yapılmış durumda olan İkinci Bucaş Antlaşması’nda Lehistan Meclisi’nin direnmesi sonucu olarak vergi maddesi antlaşmadan çıkarılacaktır.

Osmanılı Devleti’nin duraklama devrinde ilişki kurduğu devletler 18:43’te


] }

Tavsiye Konular

II. Viyana Kuşatması Ders Notu

II. Viyana Kuşatması öncesi Osmanlı-Avusturya ilişkilerini okumak için tıklayınız. II. Viyana Kuşatması  Orta Avrupa’nın en …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir