Kutsal İttifak Konu Anlatımı

II. Viyana Kuşatması öncesi aşağıdaki Arayış Yılları ünitesi dahilindeki konu anlatımlarını okumanızı tavsiye ederiz.

Osmanlı-Avusturya ilişkileri konu anlatımını okumak için tıklayınız.

II. Viyana Kuşatması konu anlatımını okumak için tıklayınız.

 Kutsal İttifak

Kutsal İttifakın Kurulması

II. Viyana Kuşatmasında Osmanlı’nın bozguna uğraması Avrupa devletlerini harekete geçirdi. Papa’nın uğraşları neticesinde Osmanlı Devleti’ne karşın Kutsal İttifak oluşturuldu.

Kutsal İttifak Devletleri: Avusturya, Lehistan, Venedik, Malta ve Rusya (1683).

Kutsal İttifak Savaşları

Kutsal İttifak’la Osmanlı arasındaki mücadele 16 yıl devam etti. Avusturyalılar Macaristan’a, Lehliler Podolya ve Boğdan’a saldırdılar. Venedikliler Mora ve Dalmaçya kıyılarını elde etmeye çalıştılar. Osmanlılar tüm cephelerde yenildiler. Bu sırada IV. Mehmet’in yerine II. Süleyman sultan oldu (1687 – 1691) II. Ahmet (1691 – 1695) Devri’nde de hezimetler devam etti.
1695’te tahta geçen II. Mustafa, Osmanlı ordusunun başında sefere çıktı. (II. Mustafa Osmanlı silahlı gücünün başında sefere çıkan son padişahtır.)
II. Mustafa Avusturya’ya karşı Macaristan’da bir takım başarılar ele geçirdi. Ancak daha sonra mağlubiyete uğrayarak Edirne’ye döndü. Bu sırada Ruslar da Azak kalesini ele geçirdiler. Osmanlı Devleti, Kutsal İttifak devletleriyle yaptığı savaşlarda başarısız olunca ve karşı koyacak gücü kalmayınca sulha razı olmuştur.

Osmanlı Devleti’nin Kutsal ittifak devletleriyle yaptığı savaşları kaybetmesinin sebepleri,
– Çok kapsamlı bir meydanda pek çok devletle savaşmak zorunda kalması
– Avrupalı, devletlerin beraber hareket etmesi
– Sık sık sultan değişiklikleri nedeni ile yönetimde istikrar sağlanmasının zorlaşmasıdır.

Karlofça ve İstanbul Antlaşması konu anlatımı için tıklayınız.


] }

Tavsiye Konular

II. Viyana Kuşatması Ders Notu

II. Viyana Kuşatması öncesi Osmanlı-Avusturya ilişkilerini okumak için tıklayınız. II. Viyana Kuşatması  Orta Avrupa’nın en …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir