Kutsal İttifak Nedir? Kutsal İttifak Devletleri Hangileridir?

11. Sınıf tarih dersinde çok sık sorulan “Kutsal İttifak nedir?” sorusuna verilecek olana en kısa cevap “2. Viyana Kuşatması sonrası Papa’nın teşviki ile Osmanlı’ya karşı oluşturulan ittifaktır. Kutsal İttifak devletlerinin temel amacı Osmanlı Devleti’ni balkanlardan atmaktır.

Konunun sonunda bir konu anlatım videosu var. Bak istersen.

İçindekiler

Kutsal İttifakın Kurulması

II. Viyana Kuşatmasında Osmanlı’nın bozguna uğraması Avrupa devletlerini harekete geçirdi. Papa’nın uğraşları neticesinde Osmanlı Devleti’ne karşı Avusturya, Lehistan, Venedik, Malta ve Rusya devletlerinin katılımı ile Kutsal İttifak oluşturuldu. (1683)

Daha ayrıntılı, içinde Kutsal İttifak devletleri ile ilgili şifre olan bir konu anlatımı lazımsa buyur. Kutsal İttifak Osmanlılara Karşı 11. Sınıf Tarih

Kutsal İttifak Nedir? Kutsal İttifak Devletleri Hangileridir?
Kutsal İttifak Nedir? Kutsal İttifak Devletleri Hangileridir?

Kutsal İttifak Savaşları

Kutsal İttifak’la Osmanlı arasındaki mücadele 16 yıl devam etti. Avusturyalılar Macaristan’a, Lehliler Podolya ve Boğdan’a saldırdılar. Venedikliler Mora ve Dalmaçya kıyılarını elde etmeye çalıştılar. Osmanlılar tüm cephelerde yenildi. Bu sırada IV. Mehmet’in yerine II. Süleyman padişah oldu. (1687-1691) II. Ahmet (1691-1695) Devri’nde de hezimetler devam etti.
1695’te tahta geçen II. Mustafa, Osmanlı ordusunun başında sefere çıktı. (II. Mustafa Osmanlı ordusunun başında sefere çıkan son padişahtır.)
II. Mustafa Avusturya’ya karşı Macaristan’da bir takım başarılar elde etti. Ancak daha sonra mağlubiyete uğrayarak Edirne’ye döndü. Bu sırada Ruslar da Azak kalesini ele geçirdiler. Osmanlı Devleti, Kutsal İttifak devletleriyle yaptığı savaşlarda başarısız olunca ve karşı koyacak gücü kalmayınca barış antlaşmasına razı olmuştur.

Osmanlı Devleti’nin Kutsal ittifak devletleriyle yaptığı savaşları kaybetmesinin sebepleri,
– Çok geniş bir alanda pek çok devletle savaşmak zorunda kalması
– Avrupalı, devletlerin beraber hareket etmesi
– Sık sık padişah ve veziriazam değişiklikleri nedeni ile yönetimde istikrar sağlanmasının zorlaşmasıdır.

Kutsal İttifak savaşları sonrası yapılan Karlofça ve İstanbul Antlaşması ile Osmanlı tarihinde ilk defa büyük ölçekli toprak kaybı yaşamıştır. Osmanlı Devleti için artık gerileme dönemi başlamış oldu.

OKUMA TAVSİYESİ: Karlofça ve İstanbul Antlaşması Özeti

Kutsal İttifak Osmanlılara Karşı Özet Konu Anlatım Videosu konu 22:53 te başlıyor


] }

Tavsiye Konular

17. Yüzyılda Osmanlı-Avusturya İlişkileri Özet

Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1533 İstanbul Antlaşması ile barış sağlanmıştı. 17. Yüzyılda Osmanlı-Avusturya İlişkileri tekrar …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir