İstanbul Ayaklanmalarının Sebepleri

İstanbul Ayaklanmalarının Sebepleri

İstanbul İsyanları, Kapıkulu askerleri (yeniçeriler ve sipahiler) aracılığıyla çıkarılmıştır. Bu isyanlara bazen ilmiye sınıfının, medrese talebelerinin ve halkın da katıldığı görülmüştür.
İstanbul ayaklanmalarının çıkmasında;

– Hükümet idaresindeki yetki boşluğundan yararlanan yeniçeri ağaları ve saray kadınlarının idareyi negatif istikamette etkilemeleri
-Kanunlara ters olarak Kapıkulu Ocağı’na asker alınması ve orduda disiplinin bozulması
– Kapıkulu askerlerinin, üç aylık aylıkları olan ulufelerin vaktiyle ödenememesi veya ayarı düşük paralarla (kırpık akçe) ile
ödenmesi

OKUMA TAVSİYESİ: Para Tağşişi Nedir? Kısaca

– Yeniçerilerin cülus bahşişi almak amaçlı , sık sık sık sultan değiştirmek istemeleri
– Hükümet yönetiminde etkin olmak talep eden, devlet adamlarının yeniçerileri kışkırtmaları
– Yeniçeri ve sipahilerin çıkarları istikametinde davranmayan sultan ve hükümet adamlarını görevden uzaklaştırma istekleri etkin olmuştur.


] }

Tavsiye Konular

17. Yüzyılda Osmanlı-Avusturya İlişkileri Özet

Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1533 İstanbul Antlaşması ile barış sağlanmıştı. 17. Yüzyılda Osmanlı-Avusturya İlişkileri tekrar …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir