5. Ünite: İslam Medeniyetinin Doğuşu

Mekkenin Fethi Nasıl Gerçekleşmiştir? Kısaca

Mekkenin Fethi Nasıl Gerçekleşmiştir? Kısaca

Mekkeli müşrikler Hudeybiye Antlaşmasındaki: “Himaye edilen kabilelere silah yardımı yapılmayacak.” maddesine aykırı davranarak egemenlikleri altındaki kabilelere silah yardımı yaptılar. Bu olay üzerine Hz. Muhammed 10.000 kişilik bir orduyla Mekke üzerine 630’da sefere çıktı. Hz. Muhammed bir strateji savaşıyla hiçbir direnişle karşılaşmadan Mekke’yi fethetti. Hz. Muhammed’in Mekkelilerin hiç ummadığı bir anda genel af ilan etmesiyle birçok Mekkeli İslamiyet kabul etti. Fethin …

Devamını Oku

Hayberin Fethi Konu Anlatımı

Hayberin Fethi Konu Anlatımı

Müslümanların ilk toprak kazanımı olan Hayberin Fethi konu anlatımımızda fethin sebepleri ve önemi hakkında maddeler halinde bilgi bulabilirsiniz. Hayberin Fethinin Sebepleri Hayber’de bulunan Yahudiler her fırsatta Mekkeli müşrikleri Müslümanlara karşı kışkırtımasıHayber Yahudilerinin Şam ticaret yolunun güvenliğini tehdit etmeleri Hayber Kalesi tam on gün kuşatıldı ve Hz. Ali‘nin üstün gayretleri sonucu alınabildi. Uyarı: Hayber Kalesi’nin alınmasında Hudeybiye Antlaşmasının getirdiği Mekkelilerle barış …

Devamını Oku

Bedir Uhud Hendek Savaşları Özet

Bedir Uhud Hendek Savaşları Özet

Peygamber Efendimiz döneminde Mekkeli müşrikler ile yapılan Bedir, Uhud ve Hendek Savaşlarının tarihlerini, sebeplerini, sonuçlarını ve varsa önemlerini paylaşmaya çalışacağız.

Devamını Oku

Tarihi Olgu Nedir? Tarihi Olguya 10 Örnek

Tarihi Olgu Nedir? Tarihi Olguya 10 Örnek

Tarihi Olgu Nedir? Tarihte insanlığı etkileyen olayların sonucunda ortaya çıkan ve uzun sürede meydana gelen değişimlere “olgu” denir. Videoda olay ve olgu anlatımı (örneklerle) 12:44’de başlıyor. Tarihi Olgunun Özellikleri Olgunun başlangıç tarihi bellidir, bitiş tarihi belli değildir. Uzun sürelidir. Olgu soyuttur. Olgu objektif değildir. Tarihi Olguya 10 Örnek İslamiyetin yayılması Türklerin Müslüman olması Feodalite’nin Yaygınlaşması Anadolu’nun Türkleşmesi Türkiye’nin çağdaşlaşması İstanbul’un …

Devamını Oku

İbn-i Rüşd Hakkında Maddeler Halinde Bilgi

İbn-i Rüşd Hakkında Maddeler Halinde Bilgi

İbn-i Rüşd 1126 yılında Kurtuba’da doğmuştur.Fizik, Matematik, Tıp, Astronomi, Felsefe ve Edebiyat bilimleriyle ilgilenmiştir.Batı da Averroes ismiye bilinir.En önemli eserleri; Külliyat, Mukaddemat, Kitab-ül Hayevan, Tehafüt-üt Tehafüt, Metafizik Şerhi, Makhale fi Cevher il-Felek, Zaruri, Nihayet-ül- Müctehid, Et-Tah-sil, Külliyat fit Tıp’tır.Gözün retina tabakasının işlevini açıklamıştır.Yaptığı gözlemlerle güneş lekelerini ilk defa gözlemleyen bilgindir.Ünlü Astronom Batlamyus’un evren modelini eleştiren İbn-i Rüşd, yeni gezegen modellerinin …

Devamını Oku

İmam Gazali Hakkında Maddeler Halinde Bilgi

İmam Gazali Hakkında Maddeler Halinde Bilgi

İmam Gazali, Horasan’ın Tus şehrinde doğmuştur.Avrupa’da Algazel ismiyle tanınır.Lâkabları, Hüccet-ül-İslam ve Zeyüddin‘dir. Fıkıh, hadis, akaid, gramer, felsefe alanlarında çalışmıştır.457 eseri bulunmaktadır ve bunlardan 75 tanesi de günümüze kadar ulaşmıştır. En ünlü eseri “İhyâü Ulûmi’d-Din”dir.Bağdat Nizamiye Medresesi’nde başmüderrislik yapmıştır. İmam Gazali İslam Medeniyetinde Alimler EK BİLGİ: Gazali hem kabilecilik anlayışına hem de körü körüne kabul edilen mezhepçiliğe karşıdır. Kişinin kendi mezhebini …

Devamını Oku

İbn-i Sina Hakkında Maddeler Halinde Bilgi

İbn-i Sina Hakkında Maddeler Halinde Bilgi

Uluslararası Astronomi Birliği (IAU), Ay’daki büyük kraterlere genellikle bilim tarihinde önemli yeri olan bilim insanlarının isimlerini vermektedir. Bu isimler arasında yer alan Türk İslam bilginlerinden İbn-i Sina Hakkında Maddeler Halinde Bilgi 980 yılında Buhara yakınlarındaki Afşana köyünde doğmuştur. Fıkıh, kelam, mantık, felsefe, tıp, astronomi, botanik, biyoloji, jeoloji ve matematik bilimleriyle uğraşmıştır. İbn-i Sina, Batı’da Avicenna, İslam âleminde ise Şeyh el-Reis …

Devamını Oku

Farabi Hakkında Bilgi Maddeler Halinde

Farabi Hakkında Bilgi Maddeler Halinde

İslam tarihinin en önemli alimlerinden olan 870-950 tarihleri arasında yaşayan Farabi Hakkında Maddeler Halinde Bilgi TAVSİYE LİNK: İslam Medeniyetinde Alimler Farabi Asıl adı Muhammed’dir. Kazakistan’da Farab şehrinde doğduğundan “Farabi” olarak anılır.Avrupa’da Alfarabius, Abunazar isimleri ile tanınır.Aristo mantığını çok iyi açıklaması dolayısıyla “Muallim-i Sani” (ikinci öğretmen) de denir.İslam dünyasında siyaset felsefesinden söz eden ilk filozoftur.Felsefe, mantık, matematik, tıp, botanik ve müzik …

Devamını Oku


] }