İbn-i Sina Hakkında Maddeler Halinde Bilgi

Uluslararası Astronomi Birliği (IAU), Ay’daki büyük kraterlere
genellikle bilim tarihinde önemli yeri olan bilim insanlarının
isimlerini vermektedir. Bu isimler arasında yer alan Türk
İslam bilginleri
nden İbn-i Sina Hakkında Maddeler Halinde Bilgi

 • 980 yılında Buhara yakınlarındaki Afşana köyünde doğmuştur.
 • Fıkıh, kelam, mantık, felsefe, tıp, astronomi, botanik, biyoloji, jeoloji ve matematik bilimleriyle uğraşmıştır.
 • İbn-i Sina, Batı’da Avicenna, İslam âleminde ise Şeyh el-Reis adıyla anılır.

İbn-i Sina Hakkında Maddeler Halinde Bilgi

İçindekiler

İbn-i Sina’nın Tıp Bilimine Katkıları

 • Kanın gıdayı taşıyan bir sıvı olduğununu
 • Şeker hastalığında idrardaki şekerin varlığını
 • Kızıl hastalığını
 • Birçok hastalığa gözle görünmeyen canlıların sebep olduğunu, (ilk defa mikrobun varlığını)
 • Suyun filtre ile mikroplardan temizlenmesi gerektiğini
 • O zamana kadar bilinmeyen kemiklerin ve sert dokuların da iltihaplanabileceğini
 • Şarbon hastalığını
 • Genetik yolla hastalıkların geçebileceğini
 • Karaciğer hastalıkları ve Sarılığı (Hepatit) keşfetti.
 • Ameliyatlarda ilk defa uyuşturucu ilaçlar kullandı.

İbn-i Sina’nın Eserleri

 • El-Kânun fit-Tıb (Tıp alanında 5 bölümden oluşur)
 • Kibü’ş-Şifa (10 cilttir. Matematik, mantık, fizik ve metafizik konularını işlemiştir)
 • Kitabün Necat (Metafizik alanında)
 • El işaret Vet-Tenbihat
 • Hikmet-i Aruzi
 • Hikmei Meşrikiyye
 • Esbabu Hudus-il Huruf
 • Lasan-ül Arab
 • En-Nebat vel-Hayevan
 • Ed-Dustur-ut Tıbbi
 • El-Hutub
 • Hikmet-i Meşrikiyye

NOT: İbn-i Sina’nın en meşhur eseri El-Kânun fit-Tıb‘dır. Avrupa’da uzun yıllar temel ders kitabı olarak okutulmuştur.

NOT: İbn-i Sina, öğrencisi el-Cüzcanî ile birlikte gözlemevi kurmuş ve bu gözlemevine ait araç ve gereçleri kendisi çizmiştir. Ufuk açısını ölçmeye yarayan ve “azimut halkası” adı verilen büyük boyutlu bir gözlem aleti yaptığı bilinmektedir. Bu ölçme aracı daha sonra yıldızlar arası açısal uzaklıkları ölçmek üzere teleskoplara uygulanmıştır.


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir