İmam Gazali Hakkında Maddeler Halinde Bilgi

  • İmam Gazali, Horasan’ın Tus şehrinde doğmuştur.
  • Avrupa’da Algazel ismiyle tanınır.
  • Lâkabları, Hüccet-ül-İslam ve Zeyüddin‘dir.
  • Fıkıh, hadis, akaid, gramer, felsefe alanlarında çalışmıştır.
  • 457 eseri bulunmaktadır ve bunlardan 75 tanesi de günümüze kadar ulaşmıştır.
  • En ünlü eseri “İhyâü Ulûmi’d-Din”dir.
  • Bağdat Nizamiye Medresesi’nde başmüderrislik yapmıştır.
İmam Gazali Hakkında Maddeler Halinde Bilgi
İmam Gazali

EK BİLGİ: Gazali hem kabilecilik anlayışına hem de körü körüne kabul edilen mezhepçiliğe karşıdır. Kişinin kendi mezhebini zihnî ve aklî faaliyetleriyle yine kendisinin bulması gerektiğini savunan Gazali’ye göre şüphe gerçeğe ulaşmanın tek yoludur. Zira şüphe etmeyen düşünemez, düşünemeyen gerçeği göremez, gerçeği göremeyen de yanlışa saplanır kalır. Gazali’nin bilimsel konular işlerken odak noktası insanın niyeti, amacı, tasarıları, dinî ve ahlaki şuurudur. Bu sebeple yergi ve övgü, korku ve ümit, evlilik ve bekârlık, zenginlik ve yoksulluk, israf ve tutumluluk gibi karşıt durumlar, imkân veya imkânsızlıklar iyi veya kötü olarak nitelendirilemez. Çünkü bunları iyi veya kötü kılan insanın niyet ve iradesidir.


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir