İbn-i Rüşd Hakkında Maddeler Halinde Bilgi

  • İbn-i Rüşd 1126 yılında Kurtuba’da doğmuştur.
  • Fizik, Matematik, Tıp, Astronomi, Felsefe ve Edebiyat bilimleriyle ilgilenmiştir.
  • Batı da Averroes ismiye bilinir.
  • En önemli eserleri; Külliyat, Mukaddemat, Kitab-ül Hayevan, Tehafüt-üt Tehafüt, Metafizik Şerhi, Makhale fi Cevher il-Felek, Zaruri, Nihayet-ül- Müctehid, Et-Tah-sil, Külliyat fit Tıp’tır.
  • Gözün retina tabakasının işlevini açıklamıştır.
  • Yaptığı gözlemlerle güneş lekelerini ilk defa gözlemleyen bilgindir.
  • Ünlü Astronom Batlamyus’un evren modelini eleştiren İbn-i Rüşd, yeni gezegen modellerinin oluşturulması gereğini ortaya koymuştur.
İbn-i Rüşd

TAVSİYE LİNK: İslam Medeniyetinde Alimler


Tavsiye Konular

Aynı Calut Savaşı Nedenleri ve Sonuçları Maddeler Halinde

Moğolların yenilmezlik ünvanlarını kaybettikleri Sultan Kutuz ve Baybars’ın büyük başarısı Aynı Calut Savaşı Nedenleri ve ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir