Tag Archives: imam gazali kısaca

İmam Gazali Hakkında Maddeler Halinde Bilgi

İmam Gazali Hakkında Maddeler Halinde Bilgi

İmam Gazali, Horasan’ın Tus şehrinde doğmuştur.Avrupa’da Algazel ismiyle tanınır.Lâkabları, Hüccet-ül-İslam ve Zeyüddin‘dir. Fıkıh, hadis, akaid, gramer, felsefe alanlarında çalışmıştır.457 eseri bulunmaktadır ve bunlardan 75 tanesi de günümüze kadar ulaşmıştır. En ünlü eseri “İhyâü Ulûmi’d-Din”dir.Bağdat Nizamiye Medresesi’nde başmüderrislik yapmıştır. İmam Gazali İslam Medeniyetinde Alimler EK BİLGİ: Gazali hem kabilecilik anlayışına hem de körü körüne kabul edilen mezhepçiliğe karşıdır. Kişinin kendi mezhebini …

Devamını Oku