5. Ünite: İslam Medeniyetinin Doğuşu

Mevali ve Mevali Politikası Nedir?

Mevali ve Mevali Politikası Nedir? Hangi devlet uygulamıştır?

Mevali ve Mevali Politikası Nedir? Bilgi Kartı Cahiliye Devri’nden kalma bir kavram olan ve Emeviler döneminde devlet politikası haline gelen İslamın özüne aykırı bir uygulama olan Mevali ve Mevali Politikası Nedir? sorusuna cevap vermeye çalışacağız. Mevali kelimesinin anlamı nedir?Azadlı köleMevali politikası hangi dönemde uygulanmıştır?EmevilerEmeviler döneminde kimlere mevali denir?Arap olmayan müslümanlara. (Özellikle Türkler ve İranlılara) Mevali Nedir? Kökü Cahiliye Devrindeki soy …

Devamını Oku

Ömer bin Abdülaziz Döneminin Önemli Olayları

Ömer bin Abdülaziz Döneminin Önemli Olayları

Emevi halifeleri arasında Emevi gibi davranmayan “5. Halife” ve II. Ömer olarak adlandırılan Ömer bin Hattab’ın torunu Leyla’nın oğlu Ömer bin Abdülaziz Döneminin Önemli Olayları Halifelik sırasıİslamın 8. halifesiHalifelik tarihi717-720Ömer bin Abdülaziz’e neden 5. halife denir?Dört halife devrinde olduğu gibi seçimle halife olduğu içinÖmer bin Abdülaziz’e neden II. Ömer denir?Halifelik anlayışı Ömer bin Hattab’a benzediğinden Ömer bin Abdülaziz II. Ömer …

Devamını Oku

Emeviler Dönemi Önemli Olayları

Emeviler Dönemi Önemli Olayları

Peygamber Efendimizin vefati ile başlayan Dört Halife Dönemi Hz Ali’nin şehadeti ile sona erdi. Muaviye ile başlayan 661-750 tarihleri arasında Emeviler hüküm sürdü. Bizde bu yazımızda Emeviler Dönemi Önemli Olayları konu aldık. Emeviler Dönemi Fetih Hareketleri – İstanbul iki kez kuşatıldı ama alınamadı.– Kuzey Afrika’nın fethi tamamlandı.– İspanya fethedildi.– Kafkaslar ve Maveraünnehir bölgesinde bazı Türk bölgeleri ele geçirildiyse de Hazarlar …

Devamını Oku

Nehrevan Savaşı Özet

Nehrevan Savaşı Özet

Nehrevan Savaşı Özet konumuzda Hz. Ali döneminde gerşekleşen bir iç savaş olan Nehrevan Savaşının tarihi, tarafları, sebebi ve sonucu hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Nehrevan Savaşının Tarihi658 (Hicri 38)Nehrevan Savaşının TaraflarıHz Ali X HaricilerKomutanlarHz Ali X Abdullah b. Veheb Nehrevan Savaşı Nehrevan Savaşının Sebebi Hakem olayı sonrası ortaya çıkan Haricilerin devletin otoritesini sarsacak davranışlar sergilemeleri, Hz Ali’ye muhalefet etmeleri üzerine savaş …

Devamını Oku

Hakem Olayının Sebebi, Sonuçları ve Önemi

Hakem Olayının Sebebi, Sonuçları ve Önemi

Hz Ali döneminde gerçekleşen iç olaylardan Sıffin Savaşı‘nın akabinde gerçekleşen Hakem Olayının Sebebi, Sonuçları ve Önemi Hakem Olayının Tarihi Nedir?658-659Hakem Olayı hangi halife döneminde yaşanmıştır?Hz AliHz Ali’nin hakemi kimdir?Ebu Musa El-EşariMuaviye’nin hakemi kimdir?Amr ibnül As Hakem Olayının Sebebi Hz Ali ile Şam Valisi Muaviye arasında gerçekleşen Sıffin Savaşı’nda yenileceğini anlayan Muaviye, Amr İbnül As’ın teklifiyle askerlerine Kur’an-ı Kerim yapraklarını oklarının …

Devamını Oku

Sıffin Savaşı ve Hakem Olayı Hakkında Bilgi

Sıffin Savaşı ve Hakem Olayı Hakkında Bilgi

Hz Ali döneminde pek çok iç sorun yaşandı. Bunlardan Muaviye ile yaşanan Sıffin Savaşı ve Hakem Olayı Hakkında Bilgi vereceğimiz yazımıza hoş geldiniz Sıffin Savaşı (Minyatür) Sıffin Savaşı Tarihi: 657 Tarafları: Hz Ali X Şam Eski Valisi Muaviye Sıffin Savaşının Sebebi Muaviye’nin Hz Ali‘den Hz Osman’ın katillerini talep etmesi. Muaviye’nin halife olmak istemesi Sıffin Savaşının Sonucu Savaşta zor duruma düşen …

Devamını Oku

Cemel Vakasının Sebebi, Sonucu ve Önemi

Cemel Vakasının Sebebi, Sonucu ve Önemi

4. Halife Hz Ali döneminde vuku bulan İslam tarihinin ilk iç savaşı olan Cemel Vakasının Sebebi, Sonucu ve Önemi Cemel Vakası Tarihi: 7 Kasım 656 (Hicri 36) Taraflar: Hz Ali X Hz Aişe + Hz Talha + Hz Zübeyr Cemel Vakasının Diğer Adı: Nakisin Savaşı (Nakisin biat ve ahdini bozanlar demektir.) Cemel Vakası İsmi Nerden Gelir? Hz Aişe kızıl saçlı …

Devamını Oku

Hz Ali Dönemi Hakkında Bilgi

Hz Ali Dönemi Hakkında Bilgi

İslamın 4. halifesi, Peygamber Efendimizin damadı, amcasının oğlu, Zülfikarın sahibi Hz Ali Dönemi Hakkında Bilgi Hz Ali Dönemi Fetih Hareketleri– İç karışıklıklar ve savaşlar yüzünden fetihler durdu.Örgütlenme Faaliyetleri– Başkent Medine’den Kûfe’ye taşındı.İç Karışıklıklar– Hz. Ali’nin halife seçilmesine, Hz. Muhammed’in eşi Hz. Aişe ve Suriye Valisi Muaviye başta olmak üzere, şehit edilen Hz. Osman’ın yakınları itiraz etti. – Hz. Ali ile …

Devamını Oku

Zatü’s Savari Savaşı Hakkında Bilgi

Zatü's Savari Savaşı Hakkında Bilgi

Hz Osman döneminde gerçekleşen İslam donanmasının ilk deniz savaşı olan Zatü’s Savari Savaşı Hakkında Bilgi Zatü’s Savari Savaşı (Temsili) Tarihi: 652 veya 655 Tarafları: İslam Donanması X Bizans Donanması Komutanlar: Abdullah b. Sa’d X Bizans İmparatoru II. Konstans Zatü’s Savari Ne Anlama Gelir: Savari direkler anlamına gelir. Savaşın Yapıldığı Yer: Finike ve Antalya açıklarında Zatü’s Savari Savaşının Sebepleri: Bizans’ın Doğu …

Devamını Oku

Hz Osman Dönemi Önemli Olayları

Hz Osman Dönemi Önemli Olayları

Peygamber Efendimizin damadı, İslamın 3. halifesi Hz Osman Dönemi Önemli Olayları Fetih Hareketleri– Kıbrıs fethedildi.– Harezm ve Horasan fethedildi.– Azerbaycan ve Gürcistan fethedildi.– Tunus fethedildi.Örgütlenme Faaliyetleri– İlk İslam donanması kuruldu.– Kur’an-ı Kerim çoğaltılarak eyaletlere gönderildi.İç Karışıklıklar– Devletin üst makamlarına kendi soyundan olanları getirmesi tepkilere yol açtı ve bir grup isyancı tarafından şehit edildi.ÖNEMLİ SİYASİ, ASKERİ VE TOPLUMSAL GELİŞMELER1. Kıbrıs’ın Fethi …

Devamını Oku


] }