Hz Osman Dönemi Önemli Olayları

Peygamber Efendimizin damadı, İslamın 3. halifesi Hz Osman Dönemi Önemli Olayları

Fetih Hareketleri
– Kıbrıs fethedildi.
– Harezm ve Horasan fethedildi.
– Azerbaycan ve Gürcistan fethedildi.
– Tunus fethedildi.
Örgütlenme Faaliyetleri
– İlk İslam donanması kuruldu.
– Kur’an-ı Kerim çoğaltılarak eyaletlere gönderildi.
İç Karışıklıklar
– Devletin üst makamlarına kendi soyundan olanları getirmesi tepkilere yol açtı ve bir grup isyancı tarafından şehit edildi.
ÖNEMLİ SİYASİ, ASKERİ VE TOPLUMSAL GELİŞMELER
1. Kıbrıs’ın Fethi (649)
Suriye valisi Muaviye tarafından ilk İslam donanması oluşturulmuş ve bu donanmayla Kıbrıs fethedilmiştir.
2. İlk Türk-Arap Savaşları (655)
Horasan’a kadar ilerleyen Müslüman – Arap ordularıyla Hazar Türkleri arasında yoğun savaşlar yaşanmış; bu savaşlar sonucunda Hazarlar İslam ordularının Kafkaslar’ın kuzeyine geçmesini engellemiştir.

Hz Osman Dönemi Önemli Olayları
Hz Osman Dönemi Özeti
Hz Osman Dönemi Önemli Olayları

Hz Osman Dönemi İle İlgili Test Soruları

1-Hz. Osman döneminde İslâm Devleti’nde yönetime karşı hoşnutsuzlukların başlaması aşağıdaki durumların hangisinden kaynaklanmıştır?
A) Halifeliğin saltanat haline getirilmesinden
B) İslam fetihlerinin yavaşlamasından
C) Ganimet gelirlerinin azalmasından
D) Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılarak eyaletlere gönderilmesinden
E) Önemli görevlere Emevi soyundan olanların getirilmesinden

2-Hz. Osman döneminde Kur’an’ın çoğaltılarak farklı eyaletlere gönderilmesi,
I. farklı dinlerle etkileşimin artması,
II. dinî uygulamalarda birliğin sağlanması,
III. adalet teşkilatının kurulması
gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlamıştır?
A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

3-Kur’an-ı Kerim’in kitap haline getirilmesi ile çoğaltılarak önemli İslam merkezlerine dağıtılmasını gerçekleştiren halifeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Hz. Ali – Hz. Ebubekir
B) Hz. Ebubekir – Hz. Osman
C) Hz. Ömer – Hz. Ali
D) Hz. Osman – Hz. Ebubekir
E) Hz. Ömer – Hz. Ebubekir

4-Hz. Osman’ın icraatları arasında yer alan,
I. Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılarak önemli merkezlere gönderilmesi,
II. Yönetiminde ağırlıklı olarak Emevi sülalesine mensup kişileri görevlendirmesi,
III. Kur’an-ı Kerim’in yanlış yorumlanmasına karşı önlemler alınması
faaliyetlerinden hangilerinin İslam öncesi Arap geleneklerindeki kabile üstünlüğü anlayışının yeniden canlanmasına yol açtığı söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

CEVAP ANAHTARI: 1-E 2-A 3-B 4-B


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir