Hazarlar Özellikleri Maddeler Halinde

– VII-XI. yüzyıllar arasında Karadeniz ile Kafkas dağlarının kuzeyinde ve İdil (Volga) Nehri dolaylarında hüküm sürmüşlerdir.

– Hazarlar, Sabar (Sibir) Türklerinin devamıdırlar.

– Museviliğe inanan tek Türk topluluğudur.

– Yöneticileri Musevi olmasına rağmen farklı dini ve etnik kökenden insanlar hoşgörü içinde bir arada yaşamışlardır.

Hazar Parası

– Güçlü ordularıyla VII. ve IX. yüzyıllar arasında bulundukları bölgede dinsel hoşgörüyü, ekonomik zenginliği, huzuru ve ulaşım güvenliğini sağlamışlardır. Hazarların bu dönemi “Hazar Barış Çağı” olarak adlandırılır.

– Hz. Osman döneminde İslam ordularıyla uzun süre mücadele etmişler (651 Belencer Savaşı) ve İslamiyet’in Kafkaslarda yayılmasını engellemişlerdir.

TAVSİYE LİNK: Belencer Savaşı Kısaca

– Hazarlar, ordularında paralı askerler bulundurmuşlardır.

– Bizans Devleti ile diplomatik ilişkiler kurmuşlardır.

– Ruslar tarafından yıkılmışlardır.

– Günümüzdeki Hazar Denizi, adını bu Türk devletinden almıştır.

– Rusları, ordu ve devlet teşkilatı alanında etkilemişlerdir.

TAVSİYE LİNK: Hazarlar Hakkında Kısa Bilgi


Gelen Aramalar:

hazar devleti maddeler halinde, hazarlar ozellikleri, hazarların tarihi özellikleri madeler şeklinde

Tavsiye Konular

9. Sınıf Tarih Karluklar Özet

Diğer Türk devletler ve toplulukları 9. Sınıf Tarih Karluklar Özet yazımız. – Kutluk Devleti ve ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir