Hazarlar Özellikleri Maddeler Halinde

– VII-XI. yüzyıllar arasında Karadeniz ile Kafkas dağlarının kuzeyinde ve İdil (Volga) Nehri dolaylarında hüküm sürmüşlerdir.

– Hazarlar, Sabar (Sibir) Türklerinin devamıdırlar.

– Museviliğe inanan tek Türk topluluğudur.

– Yöneticileri Musevi olmasına rağmen farklı dini ve etnik kökenden insanlar hoşgörü içinde bir arada yaşamışlardır.

Hazar Parası

– Güçlü ordularıyla VII. ve IX. yüzyıllar arasında bulundukları bölgede dinsel hoşgörüyü, ekonomik zenginliği, huzuru ve ulaşım güvenliğini sağlamışlardır. Hazarların bu dönemi “Hazar Barış Çağı” olarak adlandırılır.

– Hz. Osman döneminde İslam ordularıyla uzun süre mücadele etmişler (651 Belencer Savaşı) ve İslamiyet’in Kafkaslarda yayılmasını engellemişlerdir.

TAVSİYE LİNK: Belencer Savaşı Kısaca

– Hazarlar, ordularında paralı askerler bulundurmuşlardır.

– Bizans Devleti ile diplomatik ilişkiler kurmuşlardır.

– Ruslar tarafından yıkılmışlardır.

– Günümüzdeki Hazar Denizi, adını bu Türk devletinden almıştır.

– Rusları, ordu ve devlet teşkilatı alanında etkilemişlerdir.

TAVSİYE LİNK: Hazarlar Hakkında Kısa Bilgi


Tavsiye Konular

Hicret ve Sonuçları

Hicret ve Sonuçları başlıklı yazımızda ilk hicret, Akabe Biatları ve hicretin sonuçlarını maddeler halinde özetlemeye çalıştık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir