Hz. Osman Dönemi Kısaca

Hz. Osman Dönemi

Hz. Osman Dönemi Askeri Faaliyetleri

* İran’ın fethi tamamlanmış, Trablusgarp ve Tunus fethedilmiştir. Kafkaslara giren İslam Orduları Hazarlara yenilerek Kafkasların güneyine çekilmiştir.
* Şam Valisi Muaviye tarafından ilk defa donanma oluşturulmuş , Kıbrıs bu donanmanın seferleri sonucu olarak vergiye bağlanmış, Rodos fethedilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’in Çoğaltılması

Dört Halife devrinde toprakların genişlemesine paralel olarak değişik uluslar İslâmiyet’i benimsemişti. Değişik lisan ve şiveleri kullanan toplumlarda Kur’an-ı Kerim’in değişik okuma şekilleri meydana çıktı. Bu durumu engellemek için Hz. Osman devrinde bir kurul kurularak Kur’an çoğaltılmıştır (651).

İç Karışıklıkların Başlaması

Hz. Osman döneminde;

* Mühim görevlere Emevi ailesinden bireylerin getirilmesi
* Musevi asıllı Abdullah b. Sebe’nin ve İslâmiyet’i onay etmiş benzeri görünüp gerçekte benimsemeyen (münafık) bireylerin çalışmaları
* Ganimet gelirlerinin düşmesi ve orduda memnuniyetsizlikler isyanları başlatmıştır.

Hz. Osman devrinde meydana gelen bu vakalar sonucunda;

* İslâm dünyasında ilk defa anarşi etkinlikleri başlamıştır.
* İslâm dünyasında başlayan fikir ayrılıkları; karışıklıklara ve fetihlerin durmasına neden olmuştur.

Hz Osman Dönemi Kısaca

Tavsiye Konular

Elbistan Savaşı Özet

Memlük Sultanı Baybars’ın Moğollara karşı 2. zaferi Elbistan Savaşı Özet Elbistan Savaşı’nın Tarihi15 Nisan 1277 ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir