Hz. Osman Dönemi Kısaca

İçindekiler

Hz. Osman Dönemi

Hz. Osman Dönemi Askeri Faaliyetleri

* İran’ın fethi tamamlanmış, Trablusgarp ve Tunus fethedilmiştir. Kafkaslara giren İslam Orduları Hazarlara yenilerek Kafkasların güneyine çekilmiştir.
* Şam Valisi Muaviye tarafından ilk defa donanma oluşturulmuş , Kıbrıs bu donanmanın seferleri sonucu olarak vergiye bağlanmış, Rodos fethedilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’in Çoğaltılması

Dört Halife devrinde toprakların genişlemesine paralel olarak değişik uluslar İslâmiyet’i benimsemişti. Değişik lisan ve şiveleri kullanan toplumlarda Kur’an-ı Kerim’in değişik okuma şekilleri meydana çıktı. Bu durumu engellemek için Hz. Osman devrinde bir kurul kurularak Kur’an çoğaltılmıştır (651).

İç Karışıklıkların Başlaması

Hz. Osman döneminde;

* Mühim görevlere Emevi ailesinden bireylerin getirilmesi
* Musevi asıllı Abdullah b. Sebe’nin ve İslâmiyet’i onay etmiş benzeri görünüp gerçekte benimsemeyen (münafık) bireylerin çalışmaları
* Ganimet gelirlerinin düşmesi ve orduda memnuniyetsizlikler isyanları başlatmıştır.

Hz. Osman devrinde meydana gelen bu vakalar sonucunda;

* İslâm dünyasında ilk defa anarşi etkinlikleri başlamıştır.
* İslâm dünyasında başlayan fikir ayrılıkları; karışıklıklara ve fetihlerin durmasına neden olmuştur.

Hz Osman Dönemi Kısaca

] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir