Hz. Ali Dönemindeki Önemli Olaylar Kısaca

Hz. Ali Dönemi

Hz. Ali’nin halife seçilmesinden az bir zaman ardından , Hz. Osman’ın katillerinin bulunmasında yavaş davranıldığını söyleyen Hz. Muaviye ve Hz. Aişe, Hz. Ali’nin halifeliğini tanımadılar. Bu sebeple Hz. Aişe’nin önderliğindeki Mekke grubu ile Hz. Ali grubu aralarında Cemel Savaşı yapılmıştır (656). Müslümanlar aralarında yapılmış olan bu önce savaşı Hz. Ali kazanmış ve İslâm dünyasında bir ayrılık olmamıştır. Başkent Küfe’ye taşınmıştır.

Hz. Muaviye’nin başını çektiği Şam grubu ile Hz. Ali grubu aralarında Sıffin Savaşı yapılmıştır (657). Hakem Olayı ardından Müslümanlar, 3 siyasal gruba ayrılmıştır. Şiiler, sünniler, hariciler

Hz. Ali Döneminde meydana gelen iç karışıklıklar İslam tarihini nasıl etkilemiş olabilir?

– Fetihlerin durmuş ve ilk ayrılıklar ortaya çıkmıştır.

Hariciler; 661’de yalnızca Hz. Ali’yi şehit etmişlerdir. 4 Halife devri bitmiş, Emeviler devri başlamıştır.

Hz Ali Dönemi

Tavsiye Konular

Elbistan Savaşı Özet

Memlük Sultanı Baybars’ın Moğollara karşı 2. zaferi Elbistan Savaşı Özet Elbistan Savaşı’nın Tarihi15 Nisan 1277 ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir