Emeviler Dönemi Hakkında Bilgi

Emeviler Devleti (661 – 750)

Muaviye Dönemi (661 – 680)

Muaviye devrinde, düzen sağlamlaştırıldı ve fetihler yine başlatılmıştır. Doğu’da Maveraünnehir’e girilmiş, İstanbul 2 defa kuşatılmış, ancak muvaffakiyet sağlanamamıştır.

Muaviye devrinin en mühim olaylarından birisi de oğlu Yezid’i veliaht ve halife ilan etmesidir. Böylelikle halifelik “saltanat”a dönüşmüştür.

Yezid Dönemi (680 – 685)

Yezid devrinin en mühim gelişmesi Kerbela Vakası‘dır. Hz. Peygamberin torunu Hz. Hüseyin, halifeliğin babadan oğula geçemeyeceğini ve halifenin seçimle belirlenmesi gerektiğini söyleyerek Kûfe’ye doğru yola çıktı. Ancak Yezid’in komutanı Ubeydullah, Hz. Hüseyin’i ve yanındakileri Kerbela’da durdurdu. Bir süre ardından Hz. Hüseyin’i ve yanındakileri kılıçtan geçirdi (10 Muharrem 680).

Bu olay Müslümanların; Şiiler ve Sünniler halinde kesin olarak 2 gruba ayrılmasına neden olmuştur. Kerbela’da Hz. Peygamberin torununun şehid edilmesi İslâm dünyasında Emevilere karşın isyanların çıkmasına ve düşmanlığın artmasına neden olmuştur.

Abdülmelik Dönemi (685 – 705)

Arapçanın resmi lisan olarak onay edilmesi ve önce İslâm parasının bastırılması Abdülmelik devrinde gerçekleştirilmiştir.

Velid Dönemi (705 – 715)

Tarık b. Ziyad komutasındaki İslâm orduları 711’de İspanya’nın fethine başlamıştır. İspanya’ya Endülüs adı verilmiştir.

Müslümanlar 732’de Puvatya Savaşı’nda Franklara yenilinceye kadar ilerlediler. Puvatya Savaşı sonucu olarak Avrupa’daki nihai hudut Pirene dağları olarak kalmıştır.

Emevilerin Yıkılmasının Sebepleri;

* Arap milliyetçiliği yapmaları ve öbür milletlere değer vermemeleri
* Fetih hareketlerinin durması
* Emevilerin Hz. Muhammed’in soyundan gelenlere kötü davranmamaları
* Arap kabileleri arasındaki rekabetin savaşlara dönüşmesi
* Emeviler Devleti, Horasan valisi Ebu Müslim Horasani’nin başkaldırısı ve Emevi halifesi Mervan’ın öldürülmesiyle sona ermesi


Tavsiye Konular

Elbistan Savaşı Özet

Memlük Sultanı Baybars’ın Moğollara karşı 2. zaferi Elbistan Savaşı Özet Elbistan Savaşı’nın Tarihi15 Nisan 1277 ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir