Abbasi Devleti Konu Anlatımı

İçindekiler

Abbasiler Devleti (750 – 1258)

750 yılında Ebu Müslim desteğiyle Ebul Abbas, Emeviler’in başkenti Şam’ı ele geçirerek Emevilere son verdi.

751 yılında Talas Savaşı yapıldı. Bu savaşta Türklerin Karluk, Yağma ve Çiğil boyları Abbasilere destek etmiş, savaşın ardından da İslâmiyet’i kabul etmişlerdir.

Halife Mansur devrinde ilk defa eski Yunan ve Hellenistik medeniyetine ilişkin yapıtlar tercüme edilmeye başlanmıştır.

Abbasilerin en parlak devri Harun Reşid’in halifeliği esnasında yaşanmıştır. Bu dönemde milletin hayat standartı yükselmiş, kültür ve mimaride çalışmalar yapılmıştır.

Harun Reşid devrinde Bizans hududunda “Avasım” eyaleti kuruldu. Anadolu’da Tarsus’tan doğu istikametine uzanan bir hat süresince kurulan bu illere Türkler yerleştirilmiştir.

Harun Reşid’in oğullarından Memun vaktiyle Türkler hükümet kademelerinde ve orduda yer aldılar. Türklerin yaşaması için kurulan Samerra şehri bir ara devletin idare merkezi olmuştur.

Abbasilerin Dağılması ve Yeni Devletlerin Kurulması

9. asrın 2. yarısından sonra Abbasi halifelerinin otoritesinin zayıflaması sebebiyle eyaletlerdeki askeri valiler (Emir’ül Ümera) bağımsızlıklarını ilan etmeye başlamışlardır. Böylelikle Abbasi hudutları gittikçe daralmıştır.

Abbasilerin Genel Özellikleri

* Abbasiler Arap olmayan uluslara müsamahayla yaklaşmış ve İslâmiyet’in daha da yayılmasını sağlamışlardır.
* Bilim – kültür sahasında gelişim gözlenmiştir.
* Türkler ilk defa bu dönemde İslâmiyet’i kitleler şeklinde benimsemişlerdir.

Abbasilerin denizciliğe önem vermemeleri ticari ve askeri alanda gelişmelerini engellemiştir.

OKUMA TAVSİYESİ: Abbasiler Döneminde Yaşanan Gelişmeler


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir