Tag Archives: kerbela olayı

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 139 Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

Kerbela olayı, İslam dünyasında ne gibi olayların yaşanmasına yol açmış olabilir? Bu olay ile Müslümanlar, Sünniler ve Şiiler olmak üzere kesin olarak ikiye ayrıldılar. İslam ümmeti bir daha asla tek yürek olamadı. Yandaki haritayı inceleyerek Emevilerin batıda ve doğuda nereleri fethettiğini söyleyiniz. Emevilerin batıda fethettiği yerler: Tunus, Cezayir, Fas, Endülüs (İspanya) Emevilerin doğuda fethettiği yerler: Sind, Belucistan (güneybatı Pakistan, güneybatı …

Devamını Oku

Emeviler Dönemi Hakkında Bilgi

Emeviler Devleti (661 – 750) Muaviye Dönemi (661 – 680) Muaviye devrinde, düzen sağlamlaştırıldı ve fetihler yine başlatılmıştır. Doğu’da Maveraünnehir’e girilmiş, İstanbul 2 defa kuşatılmış, ancak muvaffakiyet sağlanamamıştır. Muaviye devrinin en mühim olaylarından birisi de oğlu Yezid’i veliaht ve halife ilan etmesidir. Böylelikle halifelik “saltanat”a dönüşmüştür. Yezid Dönemi (680 – 685) Yezid devrinin en mühim gelişmesi Kerbela Vakası‘dır. Hz. Peygamberin …

Devamını Oku

Emeviler Dönemi Özet

Emeviler Devleti (661 – 750) Kurucusu: MuaviyeBaşkenti: Dimaşk(Şam)Yönetim Şekli: SaltanatHz. Ali devrinde duran fetihler tekrar hız kazandı.İstanbul, Müslümanlar tarafından ilk defa kuşatıldı. UYARI:Türgişler, Emeviler ile mücadele ederek Emevileri Maveraünnehir bölgesinde durdurdular, bu bölgenin İslâmlaşmasını ve Araplaşmasını da engellemişlerdir. Türk illerine seferler yapılmıştır. (Türgişlerle savaşmışlardır.)Hz. Muaviye oğlu Yezid’i veliaht olarak belirledi. YORUM:Böylece saltanat başlamıştır. Saltanatın ilk halifesi Yezid olmuştur.Hz. Ali’nin, merkezi …

Devamını Oku