Emeviler Dönemi Özet

Emeviler Devleti (661 – 750)

Kurucusu: Muaviye
Başkenti: Dimaşk(Şam)
Yönetim Şekli: Saltanat
Hz. Ali devrinde duran fetihler tekrar hız kazandı.
İstanbul, Müslümanlar tarafından ilk defa kuşatıldı.

UYARI:
Türgişler, Emeviler ile mücadele ederek Emevileri Maveraünnehir bölgesinde durdurdular, bu bölgenin İslâmlaşmasını ve Araplaşmasını da engellemişlerdir.

Türk illerine seferler yapılmıştır. (Türgişlerle savaşmışlardır.)
Hz. Muaviye oğlu Yezid’i veliaht olarak belirledi.

YORUM:
Böylece saltanat başlamıştır. Saltanatın ilk halifesi Yezid olmuştur.
Hz. Ali’nin, merkezi Kufe’ye, Emevilerin Şam’a taşımasının sebebi bizzat idarelerini destekleyecek taraftarlarının bu bölgelerde yüklü olarak bulunmasıdır.

Kerbela Olayı: Yezid devrinin en mühim vakası , Kerbela’da Hz. Hüseyin’in şehit edilmesidir. Bu durum sonucu olarak İslâm dünyası kesinlikle olarak Şii ve Sünniler olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

Halife Abdülmelik zamanında;
-Arapça resmi lisan ilan edildi. Farsça ve Rumca’nın kullanılması yasaklandı.
-İlk İslâm parası bastırıldı.
– Acımasız Haccac Türk illerine seferler yaptı.

Velid zamanında;
– Avrupa’da ilk defa fetihlerde bulunulmuştur.
-711 Kadiks Savaşı’nda Vizigot krallığı yıkıldı. İspanya alındı.
– Kuzey Afrika’nın fetihleri bitti .

Hişam zamanında;
-İslâm orduları Fransa’da Frank kralıyla yaptığı (732) Puvatya Savaşı’nda mağlup oldu. Bu hezimet batıdaki İslâm ilerleyişini durdurdu ve geriye çekilişin de başlangıcı oluyor.
Devlet içerisinde anlaşmazlıkların yoğunlaşması fetihlerin durması, kabile ve taht dövüşleri ve Emevilerin bizzat soylarını kudretli görmeleri, Emevilerde kuvvet kaybına neden oluyor .

UYARI:
Emeviler İslâm devletini, zaman ve koşulların icabı olarak Bizans ve Sasanilerden de istifade ederek , tam teşekküllü, usül ve sunumu gelişmiş bir Arap Devleti haline getirmişlerdir.

Emevilerin Yıkılmasının Sebepleri;
-Irkçı bir siyaset izlemesi;
-Taht ve kabile kavgaları;
-Abbasi ve Şiilerin çalışması yıkılışlarını hızlandırmıştır.
-Horasanlı Ebu Müslüman’in isyanıyla Emevi Devleti’nin politik varlığı bitmiştir .

EMEVİLERİN ÖNEM VE ÖZELLİKLERİ
– Bir Arap İslâm Devletidir. (Irkçıdırlar)
-İstanbul, Müslümanlar aracılığıyla ilk defa kuşatıldı. (Muaviye)
-Fethedilen bölgelerin kültürlerinin tesiri ile İslâm mimarisinde ve sanatında farklılaşma ve gelişim yaşanmıştır. İslâm mimarisi, Hristiyan mimarisi ile yarışabilecek düzeye gelmiştir.
– İlk defa Avrupa’da fütuhat yapılmıştır.


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir