Tag Archives: Emevilerin Yıkılmasının Sebepleri

Emeviler Dönemi Hakkında Bilgi

Emeviler Devleti (661 – 750) Muaviye Dönemi (661 – 680) Muaviye devrinde, düzen sağlamlaştırıldı ve fetihler yine başlatılmıştır. Doğu’da Maveraünnehir’e girilmiş, İstanbul 2 defa kuşatılmış, ancak muvaffakiyet sağlanamamıştır. Muaviye devrinin en mühim olaylarından birisi de oğlu Yezid’i veliaht ve halife ilan etmesidir. Böylelikle halifelik “saltanat”a dönüşmüştür. Yezid Dönemi (680 – 685) Yezid devrinin en mühim gelişmesi Kerbela Vakası‘dır. Hz. Peygamberin …

Devamını Oku

Emeviler Dönemi Özet

Emeviler Devleti (661 – 750) Kurucusu: MuaviyeBaşkenti: Dimaşk(Şam)Yönetim Şekli: SaltanatHz. Ali devrinde duran fetihler tekrar hız kazandı.İstanbul, Müslümanlar tarafından ilk defa kuşatıldı. UYARI:Türgişler, Emeviler ile mücadele ederek Emevileri Maveraünnehir bölgesinde durdurdular, bu bölgenin İslâmlaşmasını ve Araplaşmasını da engellemişlerdir. Türk illerine seferler yapılmıştır. (Türgişlerle savaşmışlardır.)Hz. Muaviye oğlu Yezid’i veliaht olarak belirledi. YORUM:Böylece saltanat başlamıştır. Saltanatın ilk halifesi Yezid olmuştur.Hz. Ali’nin, merkezi …

Devamını Oku