Hz Ali Dönemi Hakkında Bilgi

İslamın 4. halifesi, Peygamber Efendimizin damadı, amcasının oğlu, Zülfikarın sahibi Hz Ali Dönemi Hakkında Bilgi

Hz Ali Dönemi Hakkında Bilgi
Hz Ali Dönemi

Fetih Hareketleri
– İç karışıklıklar ve savaşlar yüzünden fetihler durdu.
Örgütlenme Faaliyetleri
– Başkent Medine’den Kûfe’ye taşındı.
İç Karışıklıklar
– Hz. Ali’nin halife seçilmesine, Hz. Muhammed’in eşi Hz. Aişe ve Suriye Valisi Muaviye başta olmak üzere, şehit edilen Hz. Osman’ın yakınları itiraz etti.
– Hz. Ali ile Hz. Aişe arasında Cemel (Deve) olayı yaşandı.
– Suriye Valisi Muaviye liderliğinde örgütlenen Hz. Ali karşıtları ile Hz. Ali arasında Sıffin Savaşı yaşandı.
– Sıffin Savaşı’nda yenileceğini anlayan Muaviye, halifelik sorununun Hakemler tarafından çözümlenmesini istedi ve Hz. Ali bu isteği kabul etti.
– Muaviye’nin hakeminin, Muaviye’yi halife seçmesi ile sorun daha da büyüdü.
– Hakem Olayı sonucunda Müslümanlar; Muaviye’den yana olanlar, Hz. Ali’den yana olanlar (Şii ler) ve ikisininde halifeliğini kabul etmeyenler (Hariciler) olmak üzere üçe bölündüler.
– Hz. Ali, Hariciler tarafından şehit edildi. Böylelikle Dört Halife Dönemi sona erdi, Emeviler Dönemi başladı.
ÖNEMLİ SİYASİ, ASKERİ VE TOPLUMSAL GELİŞMELER
1. Deve (Cemel) Olayı (656)
Hz. Osman’ın şehit edilmesi üzerine Hz. Ali halife seçilmiştir. Bunun üzerine, Hz. Osman’ın ailesi (Emeviler), Hz. Osman’ın katillerini cezalandırmadığı gerekçesiyle Hz. Ali’ye cephe almıştır. İki taraf arasındaki gerginlik kısa sürede büyüyerek bir iç çatışmaya dönüşmüştür. Bu çatışmalara, Hz. Ayşe’nin bindiği devenin etrafında gerçekleştiği için “Deve Olayı” denmiştir.
Bu olay sonrası Hz. Ali, başkenti Medine’den Kûfe’ye taşımıştır.
Müslümanlar arasındaki ilk iç savaştır. (Sıffin Savaşı, Hakem Olayı ve Kerbela Olayı bu savaşın devamı niteliğinde ki diğer iç savaşlardır.)
2. Sıffin Savaşı ve Hakem Olayı (657)
Hz. Ali’ye karşı olanlar (Emevi ailesi / Hz. Osman taraftarları) Şam Valisi Muaviye’yi halife seçince, Hz. Ali ve Muaviye taraftarları arasında savaş başlamıştır.
Savaş Hz. Ali taraftarlarının üstünlüğü ile sürerken, Muaviye taraftarları, mızraklarının uçlarına Kur’an-ı Kerim sayfaları takarak halifelik sorununun çözümü için Kur’an-ı Kerim’in hakemliğine başvurulmasını istediler.
Hakem Olayı ile halifelik sorunu çözümlenemediği gibi daha büyük bir çıkmaza girdi.
Bu olay sonunda Müslümanlar üç gruba ayrıldılar:
Emeviler: Muaviye’den yana olanlar.
Şiiler: Hz. Ali’den yana olanlar.
Hariciler : Hz. Ali ve Muaviye’ye karşı olup İslamiyet’in halifesiz de yönetilebileceğini savunanlar.
Hariciler, Hakem Olayı sonrasında Hz. Ali ve Muaviye’nin öldürülmesine karar vermişler. Bunun sonucunda Hz. Ali’yi şehit etmişler, Muaviye ise onların suikast girişiminden kurtulmuştur. Böylelikle Dört Halife Dönemi sona ermiş, Emeviler Dönemi başlamıştır. Bu olay İslam dünyasında ki ayrılıkları daha da arttırmıştır.

Hz Ali Dönemi

] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir