Emeviler Dönemi Önemli Olayları

Peygamber Efendimizin vefati ile başlayan Dört Halife Dönemi Hz Ali’nin şehadeti ile sona erdi. Muaviye ile başlayan 661-750 tarihleri arasında Emeviler hüküm sürdü. Bizde bu yazımızda Emeviler Dönemi Önemli Olayları konu aldık.

İçindekiler

Emeviler Dönemi Fetih Hareketleri

– İstanbul iki kez kuşatıldı ama alınamadı.
– Kuzey Afrika’nın fethi tamamlandı.
– İspanya fethedildi.
– Kafkaslar ve Maveraünnehir bölgesinde bazı Türk bölgeleri ele geçirildiyse de Hazarlar ve Türgişlerin direnişi nedeniyle Orta Asya’da ilerlenemedi.

Emeviler Dönemi Önemli Olayları
Emevilerin İstanbul’u Kuşatması

Emeviler Dönemi Örgütlenme Faaliyetleri

– Başkent Kûfe’den, Şam’a taşındı.
– Halifelik saltanata dönüştürüldü.
– Arapça resmi dil haline geldi.
– İlk Arap – İslam parası (dinar/dirhem) basıldı.
– İlk posta (berit) teşkilatı kuruldu.

Emeviler Dönemi İç Karışıklıklar

– Muaviye’den sonra halife olan Muaviye’nin oğlu Yezit, Hz. Ali’nin küçük oğlu Hz. Hüseyin ve arkadaşlarını Kerbela’da şehit etti. Kerbela Olayı olarak anılan bu olay, Hakem Olayı’ndan sonra başlayan ayrılığı daha da derinleştirdi.
– Günümüzde ki Şiilik ve Sünnilik ayrımının temeli bu olaya dayanır.

Emeviler, Arap olmayan Müslümanlara mevali (yarı köle) muamelesi uygulamışlardır. Emevilerin bu politikaları, Emevilere karşı siyasi ve toplumsal muhalefeti güçlendirmiştir. Bu muhalefet, bir ayaklanma ile Emevi hanedanına son vererek Abbasiler dönemini başlatmıştır.

ÖNEMLİ SİYASİ, ASKERİ VE TOPLUMSAL GELİŞMELER

1. Kerbela Olayı (680)

Muaviye’den sonra halife olan Muaviye’nin oğlu Yezit’in halifeliğini tanımayan Hz. Ali taraftarları, Hz. Hüseyin’i halife yapmak istediler. Bunun üzerine Yezit’in askerleri Hz. Hüseyin ve beraberindekileri şehid ettiler. Bu olay İslam dünyasında ki ayrılıkları derinleştirmiştir.

2. Kadiks Savaşı (711)

Tarık Bin Ziyad komutasındaki Emeviler, Vizigotlarla savaşarak İspanya’yı fethettiler ve buraya Endülüs adını verdiler.
Bu savaş sonrasında Emeviler, İslamiyet’i batıdan Avrupa’ya yaymaya başladılar.
Daha sonrada Osmanlılar doğudan, İslamiyet’i Avrupa’ya yaymaya başlayacaklardır.

3. Türk-Arap Savaşları

Emevi orduları ile Kafkaslar’da Hazarlar, Maveraünnehir’de ise Türgişler arasında savaşlar yapılmıştır. Bu savaşlar sonucunda Emevilerin Orta Asya’ya girmesi engellenmiştir.

4. Puvatya Savaşı (732)

Avrupa’da Emevilerle Franklar arasında yapılmıştır.
Bu savaşta Franklar, Emevileri yenerek İslamiyet’in Avrupa’nın içlerine doğru ilerlemesini durdurmuşlardır.

OKUMA TAVSİYESİ: Emeviler Döneminin Özellikleri


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir