5. Ünite: İslam Medeniyetinin Doğuşu

Medine Sözleşmesinin Önemi

Bu yazımızda 622 yılında Peygamber efendimizin Medine’de yaşayan Yahudiler ile yaptığı Medine Sözleşmesinin Önemi üzerinde duracağız. 622 yılında Hicret gerçekleştiğinde Medine’de; • Muhacir ve ensardan meydana gelen Müslümanlar• Beni Kaynuka, Beni Nadir ve Beni Kureyza’dan meydana gelen Yahudiler• Henüz Müslüman olmamış Araplar ve sayıları az olan Hristiyanlar bulunmaktaydı. Hz. Muhammed, Medine’de yaşayan Yahudilerle Medine Sözleşmesi‘ni imzaladı. Medine Sözleşmesine göre; Medine ...

Devamını Oku

Akabe Biatları Hakkında Maddeler Halinde Bilgi

Bu yazımızda Medine’den gelenler ile Peygamberimiz arasında gerçekleşen 9. Sınıf tarih İslamiyet Yayılıyor konusu dahilinde yer alan Akabe Biatları Hakkında Maddeler Halinde Bilgi vermeye çalışacağız. I. Akabe Biatı 1. Akabe Biatının Tarihi İslamiyetin 12. yılında (621) 1. Akabe Biatına Katılan Kişi Sayısı 12 1. Akabe Biatına Katılanların Başkanı Esad bin Zurare Bir sene önce Mekke’ye 3 kilometre mesafede Akabe mevkiinde ...

Devamını Oku

Medine Sözleşmesi Kısa Özet

Medine Sözleşmesi Kısa Özet 9. sınıf tarih dersi İslamiyet Yayılıyor konusu içerisinde yer almaktadır. Yazımızın içeriğinde Medine Sözleşmesi ile ilgili aradığınız pek çok sorunun cevabını bulabilirsiniz. Medine Sözleşmesi Kimler Arasında Yapıldı? Medine’de yaşayan Hz. Muhammed (SAV) liderliğindeki müslümanlar ile Medine’de yaşayan Yahudiler arasında 622 yılında yapılmıştır. Medine Sözleşmesinin Diğer İsimleri Nelerdir? Medine Anayasası, Medine Vesikası, Medine İmtiyazı olarakta adlandırılır. Medine ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih İslamiyet Yayılıyor

9. Sınıf tarih dersi İslam Medeniyeti’nin Doğuşu ünitesi dahilinde yer alan İslamiyet Yayılıyor özeti ile sizlerleyiz. Bu konu öncesinde aşağıdaki tavsiye linki okumanız konu bütünlüğü açısından faydalı olacaktır. TAVSİYE LİNK: İslamiyetin Doğduğu Dönemde Dünya İslam dini, Arabistan’daki Cahiliye Dönemi uygulamalarından hangilerine karşı çıkmış olabilir? CEVAP: Mekkeli Müşriklerin İslamiyete Karşı Çıkmalarının Nedenleri Peygamberimize 610 yılında ilk vahiy geldi ve İslamın tebliği ...

Devamını Oku

İslamiyetin Doğduğu Dönemde Dünya

İslamiyetin Doğduğu Dönemde Dünya İçindekiler 1. İslamiyetin Doğduğu Dönemde Dünyada Siyasi Durum 1.1. İslamiyetin Doğduğu Dönemde Arap Yarımadasında Siyasi Durum 1.2. İslamiyetin Doğduğu Dönemde Arap Yarımadasında Sosyal Yapı 1.3. İslamiyetin Doğduğu Dönemde Arap Yarımadasında Dini Yapı 1.4. İslamiyetin Doğduğu Dönemde Arap Yarımadasında Ekonomik Yapı İslamiyet öncesi döneme niçin Cahiliye Dönemi denmiştir?Hz. Muhammed (SAV) öncesi devre “Cahiliye Devri” denilmesinin sebebi, insanların ...

Devamını Oku

Uhud Savaşının Sebepleri ve Sonuçları Maddeler Halinde

islam tarihi

Uhud Savaşı ( 625 ) Uhud Savaşı’nın Sebepleri Mekkelilerin Bedir Savaşı’nın intikamını almak istemeleri Mekkeli Müşriklerin Bedir’de ölen Ebu Cehil’in intikamını almak istemeleri ve Müslümanların Kureyş kervanlarına karşı hareketlerinin devam etmesi sonucunda 625 yılında Uhud Savaşı meydana gelmiştir. Uhud Savaşı’nın Sonuçları Müslümanlar bu savaşta mağlup olmuşlardır. Lakin müşrikler İslamiyeti yok edememiştir. Hz. Muhammed (S.A.V.)’in sözüne itaatin önemi anlaşılmıştır. Hz. Muhammed ...

Devamını Oku

İslam Medeniyetinin Diğer Medeniyetlere Etkisi

islam tarihi

İslam Medeniyetinin Diğer Medeniyetlere Etkisi Kültürler ve medeniyetler tarih boyunca birbirlerini etkilemişler ve alış verişte bulunmuşlardır. İslâm dini getirdiği İnsanî değerler ve düşüncelerle kendi dışındaki din, kültür ve medeniyetlerin üzerinde et kili olmuştur. Bugünkü ileri medeniyetlerin oluşma­sında en önemli tarihi rolü İslâm medeniyeti oynamıştır. İslâm medeniyeti en fazla Avrupa üzerinde etkili olmuştur. Bu durumu batılı bilim adamı Sigrid Hunke “Allah’ın ...

Devamını Oku

İslam Devletinde Bilim Sanat ve Edebiyat

islam tarihi

İslam Devletinde Bilim Sanat ve Edebiyat İslam Devleti’nin ilk dönemlerinde Müslümanların iç ve dış savaşlarla meşguliyeti, İslâm dünyasının sosyal ve iktisadı hayatında önemi değişikliklerin gerçekleşmesi nedeniyle, bilim ve sanat faaliyetleri göze çarpmaz. Fetihlerin genişlemesi sonucunda devlet her alan­da gelişmiştir. İslâm Devleti’nde bilim iki dala ayrıl­mıştır. Birincisi İslâmî bilimler; tefsir, kelam, hadis, fıkıh, akaid. . . İkincisi pozitif bilimler; matematik, astronomi, ...

Devamını Oku

İslam Devletinde Ordu

islam tarihi

İslam Devletinde Ordu İlk dönemlerde bir sisteme bağlı olmaksızın herkes asker olabilirdi. Hz. Muhammed, aynı zamanda ordunun da başındaydı. Ancak, Hz. Ebubekir döneminden başlayarak orduların başına komutanlar tayin edilmiş ve ordu mensuplarına ganimetlerden başka maaş bağlanmıştır. Hz. Ömer zamanında askeri işler için bir Divan ve ordugah şehirleri kurularak ordunun teşkilatlandırılmasına çalışılmıştır. Emeviler döneminde düzenli ve sürekli bir ordu kurulmuş, halife ...

Devamını Oku

İslam Devletlerinde Ekonomik Hayat Kısa Özet

islam tarihi

İslam Devletlerinde Ekonomik Hayat Kısa Özet Ekonomik Hayat İslâm Devleti’nde ekonomi tarım, ticaret ve hayvancılığa dayanıyordu. Müslüman tüccarlar Kafkaslardan Çin’e kadar uzanan geniş bir coğrafyada ticaret yapmışlardır. İslâm Devleti’nde halktan ve diğer devletlerden vergiler toplanmıştır. Savaşlarda elde edilen ganimetlerin beşte biri ”Beyt’ül Mal” adı verilen devlet hazinesine bırakılır, geri kalanın beşte dördü savaşa katılanlara dağıtılırdı. Ayrıca maden, tuzla, orman, gümrük ...

Devamını Oku