Dört Halife Dönemi Özellikleri

Bu yazımızda Dört Halife Dönemi Özelliklerini maddeler halinde yazmaya çalışacağız. En sonda bulunan test soruları ile konu ile ilgili bilginizi sınayabilirsiniz.

Hz. Muhammed (SAV) vefat ettikten sonra İslam devletinin siyasi, askeri, hukuki ve dini liderliğini yapan kişiye “halife” denir.

Dört Halife Dönemi Özellikleri
Dört Halife Dönemi

İçindekiler

DÖRT HALİFE (CUMHURİYET) DÖNEMİ (632 – 661)

  • Hz. Muhammed vefat ettikten sonra İslam Devleti’nin başına sırasıyla dört yakını seçimle belirlenerek geçmiştir. Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’nin İslam Devleti’ni yönettiği döneme, seçimle belirlendikleri için, Cumhuriyet Dönemi de denir.
  • Dört Halife Dönemi Hz. Ebu Bekir’in halife oluşu ile 632 yılında başlar. Hz Ali’nin 661 yılında şehadeti ile son bulur.
  • Dört Halife Dönemin’de İslamiyet’in Arabistan Yarımadası’nda yayılması tamamlanmış ve İslam Devleti’nin sınırları Orta Asya’dan Kuzey Afrika’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyaya yayılmıştır.
  • Hz. Ebu Bekir dönemin de sahte peygamberlere, iç karışıklıklara ve dinden dönenlere (Ridde) son verilmiştir.
  • Hz. Muhammed dönemin de temelleri atılan İslam Devleti, özellikle Hz. Ömer döneminde oluşturulan askerî, siyasi ve hukuki örgütlerle güçlü bir devlet hâline gelmiştir.
  • Hz. Ebu Bekir döneminde kitap hâline getirilen Kur’an-ı Kerim, Hz. Osman döneminde çoğaltılarak eyaletlere gönderilmiştir.
  • Hz. Osman döneminde yaşanan olaylar, İslam Devleti’nde iç sorunlara yol açmıştır.
  • Hz. Ali dönemin de iç sorunlar derinleşmiş; siyasi ve dinî bölünmeler yaşanmış, fetihler durmuştur.

TAVSİYE LİNK: Dört Halife Dönemi Özet

Dört Halife Dönemi İle İlgili Test Soruları

1.Dört Halife Dönemine, “İslam Cumhuriyeti Dönemi” denmesinde,
I. halifelerin seçimle belirlenmesi,
II. İslamiyetin Arabistan dışında da yayılması,
III. devletin kurumlarının oluşturulması
durumlardan hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

2. Hz. Muhammed’in vefatından sonra İslam Devleti’nin başına halife unvanıyla Hz. Ebubekir geçmiştir.
Buna göre, Hz. Ebubekir’in,
I. İslam Devleti’ni yönetme,
II. İslam hukukunu uygulama,
III. İslam Devleti’nin sınırlarını genişletme
görevlerinden hangilerine sahip olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

3. İslam tarihinde aşağıdaki dönemlerin hangisinde, yaşanan karışıklıklardan dolayı fetihler durmuştur?
A) Hz. Ömer B) Hz. Muhammed
C) Hz. Ali D) Hz. Osman E) Hz. Ebubekir

4. I. İkta sisteminin oluşturulması
II. Kur’an’ın kitap hâline getirilmesi
III. İlk İslam mescidinin açılması
IV. İlk düzenli ordunun kurulması
V. Arabistan dışında fetihlerin yapılması
Yukarıda verilenlerden hangisi, Dört Halife Dönemi’ne ait bir gelişme değildir?
A) I B) II C) III D) IV E) V

5. Hz. Ebubekir döneminde görülen,
I. vergi vermek istemeyenlerin çıkarttıkları isyanların bastırılması,
II. Kuran-ı Kerim’in kitap haline getirilmesi,
III. Suriye’nin fethine başlanması
gelişmelerden hangileri doğrudan devletin iç düzenini sağlamaya yöneliktir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III

CEVAP ANAHTARI: 1-A 2-E 3-C 4-C 5-A

KONUYLA İLGİLİ SORU ÇÖZMEK İSTER MİSİNİZ? İslam Medeniyetinin Doğuşu Test Soruları


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir