Tag Archives: Hz. Ömer Dönemi fetihleri

Hz Ömer Dönemi Önemli Olayları

Hz Ömer Dönemi Önemli Olayları

İslamın 2. halifesi Hz Ömer Dönemi Önemli Olayları hakkında maddeler halinde bilgi vermeye çalışacağız. Hz Ömer Dönemi Sınırları Haritası Fetih Hareketleri– Suriye’nin fethi tamamlandı.– Kudüs, Filistin, Antakya ve Halep fethedildi.– Irak’ın fethi tamamlandı.– İran fethedildi.– Mısır fethedildi.Örgütlenme Faaliyetleri– İlk düzenli ordu ve cund adı verilen askeri garnizonlar (ordugâh şehirler) kuruldu.– İlk divan örgütü oluşturuldu.– Beyt’ül Mal adı verilen devlet hazinesi …

Devamını Oku

Hz Ömer Döneminde Yaşanan Gelişmeler Maddeler Halinde

islam tarihi

Hz. Ömer Dönemi(634-644) Hz. Ebubekir’den sonra halife seçilen Hz. Ömer doğruluğu adaleti ve cesaretiyle tanınmıştır. Döneminde İslam Devleti idari, askeri, adli ve mali alanlarda örgütlenmiştir. Hz. Ömer döneminde Müslümanlar fetih hareketlerini devam ettirmişlerdir. Hz. Ömer dönemindeki siyasal gelişmeler şunlardır: Ebubekir zamanında Suriye’ye gönderilen ordu Yermük Savaşı’nı kazanmış böylece Suriye’nin fetih için önemli bir adım atılmıştır. Hz. Ömer zamanında Suriye fetihine …

Devamını Oku

Hz. Ömer Dönemi Kısa Özet

Hz. Ömer Dönemi Siyasal Gelişmeler * Suriye, Filistin, İran, Irak, Mısır, Azerbaycan fethedilmiştir. * İslâm kültürü ilk defa bu dönemde çeşitli kültürlerle karşılaşmıştır. Bizans ve Sasani kültürleri İslâm kültürünü pozitif istikamette etkilemiştir. Teşkilatlanma Alanındaki Gelişmeler Hz. Ömer devrinde toprakların genişlemesiyle yeni düzenlemelere gidilmiştir: * Mali sorunları çözümlemek amaçlı ilk divan teşkilatı kurulmuştur. * Vilayetlere sevk edilen valilerin yanına adalet işlerinden …

Devamını Oku

Hz. Ömer Dönemi (634 – 644)

Hz. Ömer Dönemi (634 – 644) * Suriye’nin fethi Ecnadeyn Savaşıyla bitti . * İslâm orduları Sasanilere Köprü Savaşı‘nda mağlup oldu . * Kadisiye, Celûla ve Nihavent Savaşları ile İran alındı * İran’ın alınmasıyla Türkler ile ilk komşuluk ilişkileri başlamıştır. * Mısır, Filistin, Kudüs, Azerbaycan alındı. * Mısır’da Fustat şehri kuruldu * Libya’nın fethine başlandı. * Cünd isimiyle devamlı ordugah şehirler …

Devamını Oku