9. Sınıf Tarih İlk Türk Arap İlişkileri Özeti

İlk Türk Arap İlişkileri Özetimizde İlk Türk Arap ilişkileri hangi halife döneminde başlamıştır? Emeviler ve Abbasiler döneminde Türk Arap ilişkileri nasıldır? sorularına cevap bulmaya çalışacağız.

9. Sınıf Tarih İlk Türk Arap İlişkileri Özeti
İlk Türk Arap İlişkileri Tablosu

İçindekiler

Hz. Ömer Dönemi

Türkler ile Araplar Hz Ömer döneminde komşu olmuştur. Sasani Devleti’nin müslümanlar tarafından yıkılması ile İran müslümanlara geçti ve böylece Türkler ve Araplar komşu oldu.

Hz. Osman Dönemi

İslam devletinin Kafkasya topraklarına kadar ilerlemesiyle Hazar Türkleriyle İslam Devleti karşı karşıya gelmiştir. Taraflar arasında Kafkasya hâkimiyeti için yapılan Belencer Savaşı’nı Hazar Türkleri’nin kazanmasıyla İslamiyet’in Orta Asya’ya girişini Türkler engellemiştir.

UYARI: Türklerin askeri yapısı Araplardan daha güçlüdür. Belencer Savaşı Araplar ve Türkler arasında yapılan ilk savaştır.

OKUMA TAVSİYESİ: Belencer Savaşı Kısaca

Emevi Dönemi Türk-Arap İlişkileri

Emevi yöneticilerinin mevali politikasından dolayı Türkler İslam devletine karşı mücadele etmişlerdir.

UYARI: Emeviler Mevali Politikasıyla,

  1. Arap olmayan Müslümanlardan, daha fazla vergi almışlardır.
  2. Arap olmayan Müslümanlara, devlet yönetiminde görev vermemişlerdir.
  3. Arap olmayan Müslümanlara Arapların kız alışverişini yasaklamışlardır.
  4. Orta Asya’ya istilacı, fetihçi zihniyetle yaklaşmışlardır.

Emevilerin uyguladıkları bu tutum karşısında bağımsızlıklarına düşkün olan, adalet anlayışına önem veren Türkler, İslamiyet’in Orta Asya’ya girişini engellemiştir. (Türgişler)

OKUMA TAVSİYESİ: Mevali ve Mevali Politikası Nedir?

Abbasi Dönemi Türk-Arap İlişkileri

Abbasilerin uyguladığı ümmetçilik politikası doğrultusunda Türklerin İslamiyet’e bakışı değişmiştir.

UYARI: Abbasiler ümmetçilik düşüncesiyle,

  1. İslam devleti sınırları içerisinde tüm Müslümanlara adalet ve hoşgörü politikasıyla yaklaşmışlardır.
  2. Arap olmayan Müslümanlara da devlet yönetiminde görev vermişlerdir.

OKUMA TAVSİYESİ: Avasım ve Samarra Hakkında Kısa Bilgi

Mevali politikasını uygulamayan Abbasilerin, Türklere hoşgörüyle yaklaşmaları ve Türklere devlet yönetiminde görev vermelerinden dolayı Türklerin bu dönemde İslamiyet’i kabul etme süreci hızlanmıştır.

Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerini hızlandıran bir diğer etmen ise Talas Savaşı’dır.


] }

Tavsiye Konular

Büyük Selçuklu Ordusu

Büyük Selçuklu Ordusu

Bu yazımızda Büyük Selçuklu Devleti’nin ordusunu oluşturan bölümler hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Büyük Selçuklu Ordusu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir