Endülüs Emevi Devleti Hakkında Kısa Bilgi

Endülüs Emevi Devleti (756 – 1031)

Kurucusu: Emevi  sülalesinden  Hişam’ın  torunu Abdurrahman

Başkenti: Cordoba (Kurtuba)

Kurulduğu Yer: Endülüs (İspanya)

En Parlak Dönemi: III. Abdurrahman (912-961) ve II. Hakem (961-976) zamanlarI

– Abbasilerden kaçan Emevi  sülalesinden  Hişam’ın  torunu Abdurrahman tarafından kurulmuştur.

– Abbasilerin halifeliğini kabul etmemişlerdir. III. Abdurrahman halife ünvanı kullanmıştır.

-Bilim, Sanat ve mimaride çok gelişmilkerdir. Bu bölgede Kurtuba Medresesi ve Kütüphanesi mühim hizmetler vermiştir. Bu dönemde yetişen en mühim filozof İbni Rüşt‘tür.

NOT:
Batının İslâm Medeniyetini tanımasına aracı olmuşlardır.

– Endülüs Emevi Devleti’nin zayıflamasıyla beraber kurulan küçük devletçiklere genel olarak Tevaif’ul Mülük denir. Bunların en ehemmiyetlisi Gırnata merkezli Beni Ahmer devletidir. Beni Ahmer Devleti 1492 yılına kadar varlığını devam ettirmiştir.
Katolik İspanya Krallığı Müslüman ve Yahudilere karşın zulme başlayınca bu 2 toplumu Osmanlı Padişahı II. Beyazıt İspanya’dan kurtardı. Yahudiler’in Osmanlı içerisinde yaşamayı tercih etmesinin sebebi; Osmanlının çeşitli dinler karşısındaki toleransı olmuştur.


Tavsiye Konular

Elbistan Savaşı Özet

Memlük Sultanı Baybars’ın Moğollara karşı 2. zaferi Elbistan Savaşı Özet Elbistan Savaşı’nın Tarihi15 Nisan 1277 ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir