2. Dünya Savaşının Türkiye’ye Etkileri

2. Dünya Savaşının Türkiye’ye Etkileri

– Türkiye, savaşa fiilen girmemesine karşın; savaş şartlarından olumsuz yönde etkilenmiştir.
– Devlet gelirlerinin önemli bir bölümü savunma ala­nına ayrılmış, önemli sanayi yatırımları ertelenmiş­tir.
–> Türkiye’de savaş yıllarında önemli ekonomik sıkıntılar olmasına karşın, eğitim yatırımlarına devam edilmiş köylülerin kendi yörelerinde pratik bilgileri de öğren­melerini amaçlayan Köy Enstitüleri kurulmuştur. Bu okullar 17 Nisan 1940 tarihli bir yasa ile açılmıştır.
– Halkın mal stoklamasına gitmesi, fiyat artışlarına neden olmuştur.
– İkinci Dünya Savaşı sürecindeki gelişmeler sonu­cu, 1940-1945 yılları arası nüfus artışı azalmıştır.
– İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı, İkinci Dünya Savaşı’nın etkileri nedeniyle uygulama imkanı bu­lamamıştır.
– Türkiye’nin savaşın son döneminde, Almanya’ya savaş ilan etmesi Birleşmiş Milletler’in kurucu üyeleri arasında yer almasına neden olmuştur.
– Türkiye’nin demokratik yönetimleri savunan ülke­lerle yakınlaşması sonucu ve savaştaki sıkıntılar­dan CHP yönetiminin sorumlu tutulması nedeniyle Türkiye’de tek partili yönetim sona ermiş, çok par­tili yaşam başlamıştır.
– Halkın İkinci Dünya Savaşı’ndaki gelişmeleri öğ­renme isteği, radyo yayınlarının yaygınlaşmasını sağlamıştır.

– İkinci Dünya Savaşı’nın etkileri Türk edebiyatına da yansımıştır.


Gelen Aramalar:

2 dünya savaşının türkiyeye etkileri, ikinci dunya savasinin turkiyeye etkileri, 2 dünya savaşının türkiyeye olumlu olumsuz etkileri

Tavsiye Konular

İki Savaş Arası Dönemde Dünya Maddeler Halinde

İki Savaş Arası Dönemde Dünya Maddeler Halinde Fizik sağlık tarih felsefe sanat edebiyat alanındaki gelişmeler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir