Soğuk Savaş Dönemine Giriş Konu Anlatımı

Soğuk Savaş Dönemine Giriş

Soğuk Savaş Dönemi: 1947-1991 yılları arasında 2 kutuplu dünyanın sıcak çatışmaya girmeden geçirdiği üst düzey rekabet dönemidir.

2. Dünya Savaşı’nın ardından Avrupa ve Asya’da güçler dengesi iyice sarsılmıştı. Savaşın galipleri de ekonomik ve siyasi açıdan iyice yıpranmıştı. Barışı temellendirdiklerini düşünen Batılı devletler, Birleşmiş Milletlere de güvenerek ordularının önemli bir kısmını terhis etmişlerdi. Savaş sonrasında güçlü bir şekilde duran ve siyasi – ekonomik ideolojileri birbiriyle çatı­şan iki önemli devlet, ABD ve SSCB idi.

SSCB, Ortadoğu’da, Balkanlar’da, Doğu Avrupa’da ve Asya’da etkin bir güç durumuna gelip yayılmacı si­yasetini ön plana çıkartınca, SSCB’ye karşı olan dev­letler zorunlu olarak ABD’ye yanaşmaya başladı.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında devletlerarası müca­deleler, liberal ve sosyalist görüşlere dayanan taraf­ların sıcak çatışmalara girmeden “SOĞUK SAVAŞ” yöntemiyle gerçekleşmiştir.

Soğuk Savaş Döneminde, devletlerin üç gruba ayrıldı­ğı görülmektedir:
Doğu Bloku: Demirperde ülkeleri de denir. SSCB’nin güdümündedir.
Batı Bloku: ABD’nin güdümündedir.
Bağlantısızlar: Yeni bağımsız olan Asya ve Afrika ülkeleridir.


] }

Tavsiye Konular

Soğuk savaş dönemi

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye

İçindekiler Soğuk Savaş Döneminde Türkiye Soğuk Savaş Döneminde Türk Dış Politikası Türkiye, SSCB’nin 1936’dan itibaren …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir