Bağdat Paktı’nın Kurulması

Bağdat Paktı’nın Kurulması

Türkiye’nin NATO’ya girmesi üzerine ABD ve İngiltere, Orta Doğu’nun savunmasında Türkiye’nin etkin bir rol almasını dile getirmişlerdi. Türkiye, Orta Doğu savun­masının stratejik ve ekonomik bakımdan Avrupa’nın korunması için zorunlu olduğu görüşüyle bölge ülke­leriyle diplomatik temaslara geçmişti. Bu dönemde Orta Doğu’da, Arap-İsrail ve Mısır—İngiliz anlaşmaz­lıkları gergin bir ortam oluşturmuştu. İşte bu ortamda Orta Doğu’da güvenlik ve işbirliğini öngören Bağdat Paktı, 24 Şubat 1955’te Türkiye-lrak arasında yapılan sözleşme ile kurulmuş oldu. Daha sonra İngiltere, Pa­kistan ve İran’da katıldı. Arap birliği amacındaki Arap ülkeleri ve Sovyetler bu oluşuma büyük bir tepki gös­termişti.
1958’de krallığı deviren yeni Irak yönetimi 1959’da Bağdat Paktı’ndan çekildi. Paktın merkezi Ankara’ya taşındı. 18 Ağustos 1959’da paktın adı “Merkezi Ant­laşma Örgütü” (CENTO) olarak değiştirildi. ABD’de bu örgütlenmede yer aldı. Yaklaşık 20 yıl devam eden CENTO, İran ve Pakistan’ın ayrılmasıyla fiilen son bul­du.


] }

Tavsiye Konular

Soğuk savaş dönemi

Afrika’daki Gelişmeler (Asya ve Afrika’nın Kurtuluşu)

Afrika’daki Gelişmeler 1941 ’de Atlantik Paktı’nda, Roosevelt ve Churchill ta­rafından ortaya atılan “Özgür irade ve …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir