Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’de Sosyal ve Kültürel Hayat

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’de Sosyal ve Kültürel Hayat

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’de Siyaset konu anlatımı için tıklayınız.

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’de Ekonomi konu anlatımı için tıklayınız.

Dış yardımlar ve krediler ülkede yaşam düzeyini yük­seltmiş; refahın artması, tüketim artışı ve alışkanlık­ların değişmesi, tarım politikaları kırsal kesimde yeni bir sınıfın yükselişini sağladı. Tarımda makineleşme, köyden kente göçü hızlandırdı. Hızlı kentleşme ile bir­likte yeni sosyal-ekonomik sorunlar doğdu. Tüketim kültürü alt sınıflara yayıldı.

Radyo ve plaklar sayesinde caz başta olmak üzere Rock ve Roll gibi yabancı müzik dinleme alışkanlıkları başladı.

Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Neşet Ertaş, Muzaffer Sarısözen gibi çok sayıda sanatçı, müziğe önemli kat­kılarda bulundu.

Tiyatro ve sinemada da Batı etkisiyle önemli gelişme­ler sağlandı.

Ülkenin içinde bulunduğu sosyal-ekonomik değişim ve gelişmeler bu dönemin edebi eserlerine de yansıdı. Roman ve hikâyelerde, ekonomik sıkıntılar, ideolojik savunular, yoksulluk, ezilmişlik, tarım-sanayi ilişkisi ve çelişkileri ile dilde özleşme ön plana çıktı.

1940’da şiirde Garip akımı ve ardından bu akıma karşı İkinci Yeniler akımı ortaya çıktı. 1950’lerde Hisarcıklar Grubu ortaya çıktı.

Toplumda siyasi yandaşlıklar ve dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan ideolojik yandaşlıklar çeşitli ayrışmalara temel oldu. Birçok aydın rahat çalışma ortamı bulamadı. Kültürel kalkınmayı hızla gerçekleş­tirme amacıyla başlatılan “Köy Enstitüleri” çalışması, siyasi kaygılar nedeniyle sürdürülemedi (1954).

Salgın hastalıklarla mücadele ulusal bir dava olarak görüldü. Bütçeden sağlığa ayrılan payın artırılması, sağlık personeli sayısının artırılması ve sağlık hizmet­lerinin yaygınlaştırılması temel sağlık politikası oldu. Hızlı nüfus artışı ekonomiyi olumsuz bir şekilde etki­lemeye başladı.


] }

Tavsiye Konular

Soğuk savaş dönemi

Afrika’daki Gelişmeler (Asya ve Afrika’nın Kurtuluşu)

Afrika’daki Gelişmeler 1941 ’de Atlantik Paktı’nda, Roosevelt ve Churchill ta­rafından ortaya atılan “Özgür irade ve …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir