Balkan Paktı’nın Kurulması 1953

Balkan Paktı'na Üye Devletler
Balkan Paktı’na Katılan Devletler

Balkan Paktı, Balkanlarda SSCB ve uzantılarına karşı kendini güvence altına almak isteyen Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya’nın 1953 yılında oluşturduğu pakttır.

DİKKAT: KPSS değeri taşıyan bu pakt, Balkan Antantı ile karıştırılmaktadır. Oysa ikisi ayrı oluşumlardır. İkisi arasında ki en önemli fark Balkan Antantı 1934 yılında yani 2. Dünya Savaşı öncesi Almanya ve İtalya tehdidine karşı kurulurken, Balkan Paktı 1953 yılında yani 2. Dünya Savaşı sonrasında SSCB tehdidine karşı kurulmuştur.

İçindekiler

Balkan Paktı Nedir? Neden ve Nasıl Kuruldu?

2. Dünya Savaşı sonrası Sovyet Rusya Balkanlarda etkinliğini arttırmıştı. Özellikle Bulgaristan, Arnavutluk ve Yugoslavya SSCB ile yakın ilişkiler içindeydi. Bu durum özellikle Yunanistan’ı çok rahatsız ediyordu. Türkiye’de Bulgaristan’da bulunan soydaşlarının zorunlu şekilde göç ettirilmesi dolayısıyla huzursuzdu.

Cominform’a üye olan Yugoslavya fikir ayrılıkları sebebiyle 1948 yılında örgütten ihraç edildi. SSCB müdahalesinden çekinen Yugoslavya batı bloku ile yakınlaşmaya başladı. 1952 yılına gelindiğinde Türkiye ve Yunanistan NATO’ya üye olmuştu. Bu durum Bulgaristan ve SSCB’yi rahatsız etti.

OKUMA TAVSİYESİ: Cominform Nedir?

Balkanlarda ki bu gelişmelerden rahatsız Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya Balkanlarda ki güçler dengesini korumak amacıyla 9 Ağus­tos 1954’te “Siyasi İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Ant­laşması” imzalayarak “Üçlü Balkan İttifakı”nı kurdu.

Balkan Paktı Neden ve Nasıl Dağıldı?

Yugoslavya’nın, Stalin’in ölümünden sonra 1955’ten itibaren SSCB’ye yeniden yakınlaşması; Kıbrıs Sorunu ve 6-7 Eylül Olayları nede­niyle Türk-Yunan ilişkilerinin bozulması gibi durumlar paktın etkisini azaltmıştır. 1960 yılında ise önce Yugoslavya dışişleri bakanın daha sonra da Yunanistan dışişleri bakanının feshiyle resmen dağıldı.

KAYNAK: https://www.akademikkaynak.com/wp-content/uploads/2018/12/BALKAN-PAKTI-1953-converted-1.pdf


] }

Tavsiye Konular

Soğuk savaş dönemi

Afrika’daki Gelişmeler (Asya ve Afrika’nın Kurtuluşu)

Afrika’daki Gelişmeler 1941 ’de Atlantik Paktı’nda, Roosevelt ve Churchill ta­rafından ortaya atılan “Özgür irade ve …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir