Soğuk Savaş Döneminde Dünya

Soğuk Savaş Döneminde Dünya

1945-1975 arasında çok hızlı bir büyüme yaşandı. XX. yüzyılın ilk yarısında iki kat artan üretim üç kat arttı. İşsizlik çok düşük düzeylerde kaldı (Sanayileşmiş ül­kelerde).

Doğum oranı ve nüfusta hızlı bir artış görüldü. En hızlı artış da dünyanın yoksul ülkelerinde gerçekleş­ti. Kentleşmeyle birlikte geleneksel ilişkiler değişti ve gelişmiş ülkelerde nüfus artışları kontrol altına alındı. Güney Amerika, Afrika ve Asya ülkelerinde bağımsız­lık hareketleri, siyasi kamplaşmalar, demokrasilerin gelişimini engelleyen diktatörlüklerin kurulmasına yö­nelik çabalar arttı. Bloklaşmalarda yer alan ülkelerde siyasi, ekonomik ve askeri hedefler için büyük atılım- lar gözlendi. Özellikle Doğu-Batı çatışması silahlanma savunma harcamalarım artırdı.

Kadınların ekonomiye katılımı arttı. Kadın hareketleri önem kazandı. Tüketimin özendirilmesi ve reklamcılık önem kazandı. Toplumsal sorunları sorgulayan genç kitleler, toplumsal gereklikleri yansıtan ve egemen güçleri eleştiren; daha özgürlükçü ve doğal yaşam te­melli müziğe yöneldi.

Savaş öncesi Almanya’dan demokratik ülkelere yaşanan beyin göçü, savaş sonrasında bu ülkelerdeki bilimsel gelişmeleri hızlandırdı. Askeri havacılık alanında yaşanan gelişmeler uzaya yönelik füze çalışmalarını geliştirdi. Yine askeri nükleer çalışmaları, nükleer elektrik üretimine geçişi sağladı. Askeri alandaki radar ve kodlama çalışmaları bilgisayar teknolojilerine temel oldu. İlk uzay uydusu Sputnik, SSCB tarafından gönderildi (1957).

DNA’nın kimyasal yapısı çözüldü. Tarım ilaçları, uygun tohumluklar ve gübrelemeyle tarımda köklü değişik­likler yaşandı. Sentetik maddelerin yapımı ve kullanımı gerçekleşip yaygınlaştı.

Hava ulaşımı, telefon ve televizyon ulaşım ve iletişimi kolaylaştırırken, uzak kavramını da ortadan kaldırma­ya başladı.

Yıkılan ülkelerde inşaat sektörü iyice canlandı. Sanayi ve ticaret kentleri yeni yapılarla donatıldı.

Savaş sürecinde çok sayıda sanatçı, yazar ve düşünür Avrupa’dan ABD’ye göç ettiğinden, New York da Pa­ris gibi önemli bir kültür-sanat merkezi haline geldi.

Akdeniz oyunları, 1951’de ilk kez Mısır’ın İskenderiye kentinde düzenlendi. 1955-1956 sezonunda ilk kez UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası düzenlendi ve ilk sahibi de İspanya’nın Real Madrid futbol takımı oldu.


] }

Tavsiye Konular

Soğuk savaş dönemi

Afrika’daki Gelişmeler (Asya ve Afrika’nın Kurtuluşu)

Afrika’daki Gelişmeler 1941 ’de Atlantik Paktı’nda, Roosevelt ve Churchill ta­rafından ortaya atılan “Özgür irade ve …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir