Uluslararası İlişkilerde Değişim Süreci

Uluslararası İlişkilerde Değişim Süreci

Detant (yumuşama) Dönemi devletlerarası ilişkilerde gerginliğin azaltılması için karşılıklı görüşmelerin be­nimsendiği bir dönemdir. Yumuşama politikası, yakın­laşma, anlaşma ve işbirliği aşamalarından oluşmuştu.

Yumuşama Döneminin Yaşanmasına Ortam Hazırlayan Gelişmeler
– Konvansiyonel (nükleer, kimyasal, biyolojik silahların dışında kalan kara, deniz ve hava ordularınca kulla­nılan her türlü silahları ifade eder) silahlardan nükleer silahlara geçiş yaşanması 1961’de Sovyet Başkanı Kruşçev ve ABD Başkanı Kennedy bir görüşme yapa­rak “Yumuşama = Detand” sürecini başlatmaları
– ABD ile SSCB arasında SALT-I Antlaşması’nın im­zalanması
– 1979’da SALT-II Antlaşması’nın yapılması
– Helsinki Nihai Senedi’nin hazırlanması


] }

Tavsiye Konular

yumuşama dönemi ve sonrası

Camp David Antlaşmaları Kısaca

Camp David Antlaşmaları Sina Antlaşması’ndan sonra, ABD Başkanı Nixon Orta Doğu ülkelerini ziyaret etti ve …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir