Uluslararası İlişkilerde Değişim Süreci

Uluslararası İlişkilerde Değişim Süreci

Detant (yumuşama) Dönemi devletlerarası ilişkilerde gerginliğin azaltılması için karşılıklı görüşmelerin be­nimsendiği bir dönemdir. Yumuşama politikası, yakın­laşma, anlaşma ve işbirliği aşamalarından oluşmuştu.

Yumuşama Döneminin Yaşanmasına Ortam Hazırlayan Gelişmeler
– Konvansiyonel (nükleer, kimyasal, biyolojik silahların dışında kalan kara, deniz ve hava ordularınca kulla­nılan her türlü silahları ifade eder) silahlardan nükleer silahlara geçiş yaşanması 1961’de Sovyet Başkanı Kruşçev ve ABD Başkanı Kennedy bir görüşme yapa­rak “Yumuşama = Detand” sürecini başlatmaları
– ABD ile SSCB arasında SALT-I Antlaşması’nın im­zalanması
– 1979’da SALT-II Antlaşması’nın yapılması
– Helsinki Nihai Senedi’nin hazırlanması


Tavsiye Konular

yumuşama dönemi ve sonrası

Camp David Antlaşmaları Kısaca

Camp David Antlaşmaları Sina Antlaşması’ndan sonra, ABD Başkanı Nixon Orta Doğu ülkelerini ziyaret etti ve ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir