Yumuşama Dönemi Politikaları

Yumuşama Dönemi Politikaları

Doğu-Batı ilişkileri ilk kez, 1948’den sonra bir kere daha baş gösteren 1958 Berlin Buhranı ile ilgili Ce­nevre toplantılarında başladı. Davet üzerine 1959’da ABD’ye giden SSCB Başkanı Kruşçev, ABD Başkanı Einsenhovver ile biraraya geldi. Görüşmelerde anlaş­mazlıkların karşılıklı müzakerelerle çözümlenmesi ka­rarlaştırıldı. 1960’ta Paris’te gerçekleşen ABD, SSCB, İngiltere ve Fransa liderler zirvesinden sonuç alınama­dı. Viyana’da 1961 ’de ABD Başkanı Kennedy ve Sov­yet lideri Kruşçev arasında yapılan görüşmelerde sert tartışmalar yaşandı. Ancak NATO’nun kararlı tutumu karşısında, SSCB, Berlin konusundaki katı tutumunu yumuşattı ve uzlaşma yolu açıldı. 1963’te Moskova’da SSCB-ABD zirvesi gerçekleştirildi.

Çin, SSCB baskısından kurtulmak ve Japonya’yı et­kisizleştirmek amacıyla yumuşama politikasına yö­neldi. SSCB ile Çin arasında oluşabilecek olası bir ittifakı önlemek isteyen ABD, Çin’in uluslararası alan­da tanınmasını savunmaya başladı. ABD’nin Güney Vietnam’dan çekilmeside Çin-ABD ilişkilerini geliştir­di. ABD, Çin’e uyguladığı ambargoyu kaldırdı ve Çin’in BM’ye yeniden kabul edilmesini sağladı.

6 Nisan 1971’de, ABD masa tenisi (ping-pong) takımı Çin’e davet edildi. Batılı gazetecilerin bu ziyareti iz­lemesine olanak tanındı. 14 Nisan’da Çin Başbakanı Amerikalı sporcuları kabul etti. Bu ziyaret sonrasında Çinlilerin ABD’ye girişine vize verilmesi kabul edildi. 1972’de ABD Başkanı Nixon, Çin Halk Cumhuriyeti’ni ziyaret etti.


] }

Tavsiye Konular

yumuşama dönemi ve sonrası

Camp David Antlaşmaları Kısaca

Camp David Antlaşmaları Sina Antlaşması’ndan sonra, ABD Başkanı Nixon Orta Doğu ülkelerini ziyaret etti ve …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir