Yumuşama Dönemi Politikaları

Yumuşama Dönemi Politikaları

Doğu-Batı ilişkileri ilk kez, 1948’den sonra bir kere daha baş gösteren 1958 Berlin Buhranı ile ilgili Ce­nevre toplantılarında başladı. Davet üzerine 1959’da ABD’ye giden SSCB Başkanı Kruşçev, ABD Başkanı Einsenhovver ile biraraya geldi. Görüşmelerde anlaş­mazlıkların karşılıklı müzakerelerle çözümlenmesi ka­rarlaştırıldı. 1960’ta Paris’te gerçekleşen ABD, SSCB, İngiltere ve Fransa liderler zirvesinden sonuç alınama­dı. Viyana’da 1961 ’de ABD Başkanı Kennedy ve Sov­yet lideri Kruşçev arasında yapılan görüşmelerde sert tartışmalar yaşandı. Ancak NATO’nun kararlı tutumu karşısında, SSCB, Berlin konusundaki katı tutumunu yumuşattı ve uzlaşma yolu açıldı. 1963’te Moskova’da SSCB-ABD zirvesi gerçekleştirildi.

Çin, SSCB baskısından kurtulmak ve Japonya’yı et­kisizleştirmek amacıyla yumuşama politikasına yö­neldi. SSCB ile Çin arasında oluşabilecek olası bir ittifakı önlemek isteyen ABD, Çin’in uluslararası alan­da tanınmasını savunmaya başladı. ABD’nin Güney Vietnam’dan çekilmeside Çin-ABD ilişkilerini geliştir­di. ABD, Çin’e uyguladığı ambargoyu kaldırdı ve Çin’in BM’ye yeniden kabul edilmesini sağladı.

6 Nisan 1971’de, ABD masa tenisi (ping-pong) takımı Çin’e davet edildi. Batılı gazetecilerin bu ziyareti iz­lemesine olanak tanındı. 14 Nisan’da Çin Başbakanı Amerikalı sporcuları kabul etti. Bu ziyaret sonrasında Çinlilerin ABD’ye girişine vize verilmesi kabul edildi. 1972’de ABD Başkanı Nixon, Çin Halk Cumhuriyeti’ni ziyaret etti.


Tavsiye Konular

yumuşama dönemi ve sonrası

Camp David Antlaşmaları Kısaca

Camp David Antlaşmaları Sina Antlaşması’ndan sonra, ABD Başkanı Nixon Orta Doğu ülkelerini ziyaret etti ve ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir