Tag Archives: Uluslararası İlişkilerde Değişim Süreci özet

Uluslararası İlişkilerde Değişim Süreci

yumuşama dönemi ve sonrası

Uluslararası İlişkilerde Değişim Süreci Detant (yumuşama) Dönemi devletlerarası ilişkilerde gerginliğin azaltılması için karşılıklı görüşmelerin be­nimsendiği bir dönemdir. Yumuşama politikası, yakın­laşma, anlaşma ve işbirliği aşamalarından oluşmuştu. Yumuşama Döneminin Yaşanmasına Ortam Hazırlayan Gelişmeler – Konvansiyonel (nükleer, kimyasal, biyolojik silahların dışında kalan kara, deniz ve hava ordularınca kulla­nılan her türlü silahları ifade eder) silahlardan nükleer silahlara geçiş yaşanması 1961’de Sovyet Başkanı Kruşçev ve …

Devamını Oku