Soğuk Savaş Döneminde Türkiye

İçindekiler

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye

Soğuk Savaş Döneminde Türk Dış Politikası

Türkiye, SSCB’nin 1936’dan itibaren kendisine yö­nelik olumsuz tutumları karşısında ABD ve Batılı dev­letlerle daha yakın ilişkiler kurmaya yönelmiştir. Bu doğrultuda Türkiye, Avrupa Konseyi’ne ve NATO’ya girmiş; Balkan ve Bağdat Paktlarının kurulmasında etkin olmuştur.

Türkiye’nin Avrupa Konseyine Girişi

Türkiye, Batı ile siyasi, ekonomik ve güvenlik amaçlı işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla 8 Ağustos 1949’da Avrupa Konseyi’ne üye oldu.

Türkiye’nin NATO’ya Girişi konu anlatımı için tıklayınız.

Balkan Paktı’nın Kurulması konu anlatımı için tıklayınız.

Bağdat Paktı’nın Kurulması konu anlatımı için tıklayınız.

Türkiye’de Hayat konu anlatımı için tıklayınız.


] }

Tavsiye Konular

Soğuk savaş dönemi

Afrika’daki Gelişmeler (Asya ve Afrika’nın Kurtuluşu)

Afrika’daki Gelişmeler 1941 ’de Atlantik Paktı’nda, Roosevelt ve Churchill ta­rafından ortaya atılan “Özgür irade ve …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir