Tag Archives: Soğuk Savaş Döneminde Türkiye

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’de Sosyal ve Kültürel Hayat

Soğuk savaş dönemi

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’de Sosyal ve Kültürel Hayat Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’de Siyaset konu anlatımı için tıklayınız. Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’de Ekonomi konu anlatımı için tıklayınız. Dış yardımlar ve krediler ülkede yaşam düzeyini yük­seltmiş; refahın artması, tüketim artışı ve alışkanlık­ların değişmesi, tarım politikaları kırsal kesimde yeni bir sınıfın yükselişini sağladı. Tarımda makineleşme, köyden kente göçü hızlandırdı. Hızlı kentleşme ile bir­likte yeni ...

Devamını Oku

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye

Soğuk savaş dönemi

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye Soğuk Savaş Döneminde Türk Dış Politikası Türkiye, SSCB’nin 1936’dan itibaren kendisine yö­nelik olumsuz tutumları karşısında ABD ve Batılı dev­letlerle daha yakın ilişkiler kurmaya yönelmiştir. Bu doğrultuda Türkiye, Avrupa Konseyi’ne ve NATO’ya girmiş; Balkan ve Bağdat Paktlarının kurulmasında etkin olmuştur. Türkiye’nin Avrupa Konseyine Girişi Türkiye, Batı ile siyasi, ekonomik ve güvenlik amaçlı işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla 8 Ağustos ...

Devamını Oku