Doğu Bloku’nun Kuruluşu Hakkında Kısa Bilgi

Doğu Bloku’nun Kuruluşu

Doğu Bloğunun Kurulmasına Ortam Oluşturan Gelişmeler
– SSCB’nin, Alman ordularını yenilgiye uğratıp Doğu Almanya’ya kadar yerleşmesi
– AvrupalIların, Alman işgalinden kurtuldukları için Rus işgaline sessiz kalmaları
– Savaş sonrasındaki konferanslarda kesin belirleyi­ci kararların alınmaması
– Sovyet işgalindeki ülkelerde kominist rejimlerin kurulması
Yalta Konferansı’nda İngiltere, ABD ve SSCB “Kurtu­lan Avrupa Hakkında Bildiri” yayınladılar. Sovyet iş­galindeki ülkelerde, serbest ve demokratik seçimlerle geçici hükümetler kurulması istendi. Yapılan seçim­ler sonucunda önemli bakanlıkları elde eden Sovyet yanlıları, zamanla tek başına iktidar olup muhalifleri yönetimden uzaklaştırmıştır (Macaristan, Romanya, Çekoslovakya, Bulgaristan, Polonya gibi ülkelerde).
İngiltere, Fransa ve ABD, Almanya’daki işgal bölge­lerini birleştirip 23 Mayıs 1949’da “Federal Almanya Cumhuriyeti“ni kurdular. Bu süreçte batıldan Berlin- den çıkarmaya çalışan SSCB başarısız olunca (Berlin Buhranı) Demokratik Alman Cumhuriyeti’ni kurdu. 1961’de Batı Berlin ve Doğu Berlin’i ayıran “Berlin Duvarı” örüldü ve geçişler yasaklandı. Doğu Alman­ya SSCB’nin güdümünde, Batı (Federal) Almanya ise ABD nüfuzunda kaldı.


Gelen Aramalar:

doğu blokunun kuruluşu kısaca

Tavsiye Konular

Soğuk savaş dönemi

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye Soğuk Savaş Döneminde Türk Dış Politikası Türkiye, SSCB’nin 1936’dan itibaren kendisine ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir