Doğu Bloku’nun Kuruluşu Hakkında Kısa Bilgi

Doğu Bloku’nun Kuruluşu

Doğu Bloğunun Kurulmasına Ortam Oluşturan Gelişmeler
– SSCB’nin, Alman ordularını yenilgiye uğratıp Doğu Almanya’ya kadar yerleşmesi
– AvrupalIların, Alman işgalinden kurtuldukları için Rus işgaline sessiz kalmaları
– Savaş sonrasındaki konferanslarda kesin belirleyi­ci kararların alınmaması
– Sovyet işgalindeki ülkelerde kominist rejimlerin kurulması
Yalta Konferansı’nda İngiltere, ABD ve SSCB “Kurtu­lan Avrupa Hakkında Bildiri” yayınladılar. Sovyet iş­galindeki ülkelerde, serbest ve demokratik seçimlerle geçici hükümetler kurulması istendi. Yapılan seçim­ler sonucunda önemli bakanlıkları elde eden Sovyet yanlıları, zamanla tek başına iktidar olup muhalifleri yönetimden uzaklaştırmıştır (Macaristan, Romanya, Çekoslovakya, Bulgaristan, Polonya gibi ülkelerde).
İngiltere, Fransa ve ABD, Almanya’daki işgal bölge­lerini birleştirip 23 Mayıs 1949’da “Federal Almanya Cumhuriyeti“ni kurdular. Bu süreçte batıldan Berlin- den çıkarmaya çalışan SSCB başarısız olunca (Berlin Buhranı) Demokratik Alman Cumhuriyeti’ni kurdu. 1961’de Batı Berlin ve Doğu Berlin’i ayıran “Berlin Duvarı” örüldü ve geçişler yasaklandı. Doğu Alman­ya SSCB’nin güdümünde, Batı (Federal) Almanya ise ABD nüfuzunda kaldı.


] }

Tavsiye Konular

Soğuk savaş dönemi

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye

İçindekiler Soğuk Savaş Döneminde Türkiye Soğuk Savaş Döneminde Türk Dış Politikası Türkiye, SSCB’nin 1936’dan itibaren …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir