Doğu Bloku İçindeki Diğer Gelişmeler

Doğu Bloku İçindeki Diğer Gelişmeler

2. Dünya Savaşı esnasında Yugoslavya ve Arnavutluk da, Alman işgaline karşı ko­minist partiler halkı örgütleyip direnişi başlatmıştı. Bu nedenle buralarda Sovyet yardımı ve etkisi söz konusu olmamış; savaş sonrasında bu ülkelerde kurulan ko­münist rejimler Sovyet etkisinde kalmayıp bağımsız hareket etmişlerdir.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Kuruluşu
Çin’de komünist düzen iç savaş sonunda kurulmuştur. Japon işgaline karşı ulusal mücadele veren koministler ile milliyetçiler, savaş sonrası birbirleriyle savaştılar. ABD destekli milliyetçiler 1946 ve 1947’de üstün olsa­lar da SSCB destekli Koministler yönetimi ele geçirdi. Mao Zedong önderliğinde 1 Temmuz 1949’da Çin Halk Cumhuriyeti kuruldu.

Güney Kore Cumhuriyeti ve Kore Halk Cumhuriyeti’nin Kuruluşu
1945’de Yalta Konferansı’nda Kore, Kuzey’de Rus, Güney’de ABD işgali ile ikiye bölünmüştür. Moskova’da buluşan SSCB, ABD, Çin ve İngiltere, Kore’de demokratik bir yönetim öngörmüşlerdi. ABD ve SSCB politikaları ile Birleşmiş Milletler’in çabaları Kore’nin tek devlet olmasını sağlayamadı. 1948’de Güney Kore Cumhuriyeti (ABD etkisinde), aynı yıl Ku­zey Kore’de (SSCB etkisinde) Kore Halk Cumhuriyeti kuruldu.

Küba Devrimi
Küba’da, ABD destekli Batista diktatörlüğünü deviren Fidel Castro, SSCB yanlısı sosyalist bir düzen kurdu (1959). ABD’nin Castro’yu iktidardan uzaklaştırmak istemesi Küba ile SSCB’nin yakınlaşmasına neden oldu.

Komünistlerin iktidar olduğu Doğu Avrupa ülkelerin­de, Sovyet egemenliği her alanda etkinleşti. Sovyet Rusya, günümüzdeki devletler arasında dostluk, sal­dırmazlık, güvenlik ve işbirliği anlaşmaları yaparak Doğu Blokunu etkin bir güç haline getirdi.


] }

Tavsiye Konular

Soğuk savaş dönemi

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye

İçindekiler Soğuk Savaş Döneminde Türkiye Soğuk Savaş Döneminde Türk Dış Politikası Türkiye, SSCB’nin 1936’dan itibaren …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir