Sovyet Modeline Göre Ekonomik ve Sosyal Düzenin Kurulması

Sovyet Modeline Göre Ekonomik ve Sosyal Düzenin Kurulması

SSCB’nin Avrupa’da etkin bir güç olma siyaseti, ABD’yi bazı ön­lemler almaya yöneltti. ABD bu amaçla Mart 1947’de TRUMAN Doktrini’ni ve Haziran 1947’de MARSHALL PLANI’nı yürürlüğe koydu.

Truman Doktrini, Amerika’nın Sovyet tehdidi ile karşı karşıya kalan Avrupa ülkelerini destekleme, Marshall Planı da Avrupa devletlerini ekonomik açıdan kalkındırma ve güçlendirmeyi hedefliyordu.

ABD’nin bu tutumu üzerine telaşlanan SSCB uyduları ile arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla bir takım tedbirler almaya başladı.

Cominform’un (Kominform) Kurulması konu anlatımı için tıklayınız.

Comecon’un Kurulması konu anlatımı için tıklayınız.

Varşova Paktı’nın Kurulması konu anlatımı için tıklayınız.


] }

Tavsiye Konular

Soğuk savaş dönemi

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye

İçindekiler Soğuk Savaş Döneminde Türkiye Soğuk Savaş Döneminde Türk Dış Politikası Türkiye, SSCB’nin 1936’dan itibaren …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir