İki Savaş Arası Dönemde Dünya Maddeler Halinde

Birinci ve 2. Dünya Savaşı arasında dünyada meydana gelen gelişmeleri İki Savaş Arası Dönemde Dünya Maddeler Halinde toplamaya çalıştık.

 • Sanayi gelişti.
 • Petrol ve elektrik günlük hayatta kullanılmaya başlandı.
 •  Avrupa’da kara ve demir yolları yapılarak ulaşım kolaylaştı.
 • Taşıt yapımında seri üretim yaygınlaştı.
 • Kıtalar arası ulaşımda gemiler ve uçaklar kullanıldı.
 • Şehircilik ve mimari gelişti. (Bauhaus şehir planlaması ile geniş caddeler, yeşil alanlı büyükşehir projeleri yayıldı.)
 •  Büyük gökdelenler yapılmaya başlandı.
 • Radyo ve iletişim araçlarının gelişmesiyle haberleşme kolaylaştı.
 • Fotoğraf, Çizgi film, sinema gibi görsel sanatlar gelişerek geniş kitlelere ulaşıldı.

İçindekiler

Fizik alanındaki gelişmeler

İzafiyet teorisi (Einsten), Nükleer proton (Rütherford), Pozitif elektron (Andersen), Nötron (Chadwick), Yapay Radyoaktivite ve Almanya’da Uranyum füzyonu keşfedildi. Böylece nükleer enerji alanındaki gelişmeler arttı.

Sağlık alanındaki gelişmeler

Organ nakli başladı, İnsülin ayrıştırıldı (Banting ve Best), BCG aşısı bulundu (Calwette ve Guerin), Penisilin keşfedildi (Alexander Fleming).

İki Savaş Arası Dönemde Dünya Maddeler Halinde

Bilim sanat alanındaki gelişmeler

 • Felsefe alanında; Psikoloji, Fenomenoloji ve Varoluşçuluk akımları önem kazandı.
 • Tarih alanında; Fransız ekolü ile yeni tarih anlayışı yayıldı. Yerel tarih, sosyal ekonomik ve medeniyet konularına ağırlık verildi.(1929)
 • Edebiyatta, Eleştirel bakış yayıldı en önemli örnek Gazap Üzümleri (John Steinbeck)dir. 1929 ekonomik krizi sonrası ABD’nin sosyal ve ekonomik durumunu anlatır.
 •  Resimde, Sürrealizm (gerçeküstücülük) akımı önem kazandı. Bu akım Düşüncenin aklın denetimi olmadan ve ahlak gibi engelleri hiçe sayarak ortaya konmasıdır. Salvador Dali en önemli temsilcidir.
 • Müzik’te klasik müziğe dönüş yaşandı. Caz bütün dünyaya yayıldı.

] }

Tavsiye Konular

2

Türkiye’nin 2. Dünya Savaşı Sürecinde Aldığı Önlemler

Türkiye’nin 2. Dünya Savaşı Sürecinde Aldığı Önlemler – Yetişkin erkek nüfus askere alındı, seferberlik du­rumuna …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir