I. Dünya Savaşı’ndan Sonra Kalıcı Barışı Sağlama Çabaları

Dünya siyasetine yön veren büyük devletler I. Dünya Savaşı’ndan Sonra Kalıcı Barışı Sağlama Çabaları na giriştiler. Bu yönde bir çok antlaşma ve ittifak yapıldı.

İçindekiler

Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam)

Paris barış Konferansı‘nda uluslar arası barışı sağlamak ve güvenliği korumak amacıyla İtilaf Devletleri Milletler Cemiyeti’nin kurulmasını kararlaştırdılar.(28 Nisan 1919)10 Haziran 1919’da Londra’da çalışmalara başlayan Milletler Cemiyeti 10 Ocak 1920’de resmen kuruldu. Bu cemiyetin merkezi Cenevre olarak belirlendi. Türkiye, Milletler Cemiyeti’ne 1932’de üye oldu.

Milletler Cemiyeti’nin Kuruluş Amaçları

 1. Uluslararası barışı korumak, İşbirliği ve güvenliği sağlamak.
 2. Savaşın ortaya çıkardığı sorunları çözmek ve gelecek bir savaşı önlemek.
 3. Üye devletlerin sınırlarının dokunulmazlığı ve siyasal bağımsızlıklarını korumak.

Milletler Cemiyeti’nin Başarısız Olma Nedenleri

 1. I. Dünya Savaşında yenilmiş olan devletlerin cemiyetten uzak tutulması.
 2. Büyük Devletlerarasındaki anlaşmazlıkları çözememesi.
 3. İtalya’nın Etiyopya’ya saldırmasına (1935) hiçbir önlem alamaması.
 4. ABD’nin Cemiyete üye olmaması.
 5. Almanya, Japonya(1933) ve İtalya’nın (1935) üyelikten ayrılması.
 6. İkinci Dünya Savaşının çıkışını önleyememesi.

Rapollo Antlaşması

1922 yılında Sovyet Rusya ile Almanya arasında yapılmıştır.

Rapollo Antlaşması’nın Önemi

 • Emperyalist batı karşısında Komünist Rusya Almanya’yı kendi yanına çekmiştir.

Küçük Antant

Fransa, Çekoslovakya, Romanya ve Yugoslavya arasında yapılmıştır.

Küçük Antant’ın Önemi

 • Avrupa düzeninin korunması temel hedef kabul edilmiştir.
 • Alman saldırısına karşı küçük Balkan ülkeleri kendilerini korumaya çalışmışlardır.
I. Dünya Savaşı’ndan Sonra Kalıcı Barışı Sağlama Çabaları
Locarno Antlaşması için delegeler toplantı hâlinde

Locarno Antlaşması (1 Aralık 1925)

Dünya barışına katkıda bulunmak amacıyla Milletler cemiyeti daimi üyesi olan Fransa’nın bu çağrısı üzerine Fransa ile çoğu sınır komşusu olan Almanya, Belçika, Yugoslavya, Polonya, İtalya, Çekoslovakya ve İngiltere arasında bir antlaşma imzalandı.

Locarno Antlaşması’nın Önemi

 • Almanya uluslararası işbirliğine yeniden katılmıştır.
 • Avrupa’daki siyasi gerginlik bir süre azalmıştır.
 • Almanya bir yıl sonra Milletler cemiyetine üye olmuştur.
 • Versay Antlaşmasını zayıflatan antlaşmadır.
I. Dünya Savaşı’ndan Sonra Kalıcı Barışı Sağlama Çabaları
Briand-Kellogg Paktı’nın imza tören

Briand – Kellogg Paktı (27 Ağustos 1928)

ABD, İngiltere, Fransa,  Almanya, İtalya, Japonya, Polonya, Çekoslovakya ve Belçika gibi devletler Paris’te bir araya gelerek bu paktın oluşmasını sağlamışlardır. Aynı yıl SSCB ve Türkiye’de imzalamıştır.

Briand – Kellogg Paktı’nın Nedeni

Fransa’nın doğu sınırlarının güvenliğini yeterli görmemesi ve başka garantiler elde etmek istemesidir.

Briand – Kellogg Paktı’nın Amacı

 • Barışın sürekliliğini sağlamak, devletlerarası ilişkilerde zor kullanmayı, askeri mücadeleyi önlemek.
 • Saldırma savaşları lanetlenmiştir. (Hukuki olmaktan çok ahlaki nitelik taşır.)
 • Savunmaya dayanmayan savaş kanun dışı sayılmıştır.

] }

Tavsiye Konular

İtalya'da Faşizmin Ortaya Çıkışı

İtalya’da Faşizmin Ortaya Çıkışı

İtalya'da Faşizmin Ortaya Çıkışı nedenleri hakkında kısa bilgi Faşist yönetimin iç ve dış politikadaki amaçları nelerdir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir