Türkiye’nin 2. Dünya Savaşı Sürecinde Aldığı Önlemler

Türkiye’nin 2. Dünya Savaşı Sürecinde Aldığı Önlemler

– Yetişkin erkek nüfus askere alındı, seferberlik du­rumuna geçildi.
– Ülke genelinde hava saldırılarına karşı karartma uygulandı.
– Milli Korunma Kanunu Çıkarıldı (18 Ocak 1940)
– Varlık Vergisi Kanunu Çıkarıldı (11 Kasım 1942)
– Ekmek Karnesi Uygulandı (14 Ocak 1942)
– Karedeniz’deki Türk gemi seferleri durduruldu.
– Toprak Mahsulleri Vergisi getirildi.

Milli Korunma Kanunu (18 Ocak 1940)
Bu kanunla hükümete, savaşın olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla ekonomik hayatı kontrol edici ge­niş yetkiler verilmiştir.
Bu kanunla hükümete,
->İhtiyaç maddelerini arama ve bu maddelere el koyma
->Üretim, tüketim ve dağıtım ilişkilerini düzenleme
->Üretimi aksatan işletmelere el koyabilme –
->Dış ticareti düzenleme
->Ülke savunması için gerekli olan maddeleri alma gibi yetkiler verilmiştir.
Uyarı: Milli Korunma Kanunu’na dayanılarak Türkiye’de Pet­rol Ofisi ile Et ve Balık Kurumu gibi işletmeler kurul­muştur.

Ekmek Karnesi (14 Ocak 1942)
Ekmek Karnesi: Türkiye’de İkinci Dünya Savaşı döneminde, kıtlığın ortaya çıkmasını önlemek için büyük şehirlerde ekmek alabilmek için ailelere verilen karnedir.
Ekmek almak için gerekli olan bu belge dışında, te­mel tüketim ürünlerinden bazıları (zeytin, şeker) içinde benzer uygulamaya gidilmiştir.

Varlık Vergisi Kanunu (11 Kasım 1942)
Varlık Vergisi: Olağanüstü servet vergisinin adıdır. Ön­celikle ticaret ve sanayi ile uğraşan kentliler olmak üze­re çiftçi, esnaf ve ücretlilerden alındı. 15 Mart 1944’te kaldırıldı.
Uyarı: Türk vatandaşı olan gayrimüslimlerden alınan bu ver­giyi ödemeyenler, Aşkale’de oluşturulan kampta çalıştırılmıştır. Bu durumda Türkiye’nin uluslararası presti­jini sarsmıştır.


] }

Tavsiye Konular

2

2. Dünya Savaşının Türkiye’ye Etkileri

2. Dünya Savaşının Türkiye’ye Etkileri – Türkiye, savaşa fiilen girmemesine karşın; savaş şartlarından olumsuz yönde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir