2.Ünite: İkinci Dünya Savaşı

II. Dünya Savaşının Başlaması

2

II. Dünya Savaşının Başlaması konusu Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi 2. ünitesi olan II. Dünya Savaşı ünitesinin ilk konusu olan Savaş Öncesindeki Gelişmeler konusunun alt başlığı olan Savaş Yılı: 1939 dahilindedir. 2. Dünya Savaşı’nın Sebepleri için tıklayınız. 2. Dünya Savaşı’nın tarafları için tıklayınız. II. Dünya Savaşının Başlaması Almanya’nın 1939’da Çekoslovakya’yı, İtalya’nın Arnavutluk’u işgaline İngiltere ve Fransa sert tepki göstermiştir. Almanya ile …

Devamını Oku

II. Dünya Savaşı’na Katılan Devletler ve Liderleri

2

II. Dünya Savaşı’na Katılan Devletler ve Liderleri konusu Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi 2. ünitesi olan II. Dünya Savaşı ünitesinin ilk konusu olan Savaş Öncesindeki Gelişmeler konusunun alt başlığı olan Ülkeler Arası Gruplaşmalar dahilindedir. II. Dünya Savaşı’na Katılan Devletler ve Liderleri Mihver Devletler ve Liderleri: Almanya – Adolf Hitler İtalya        – Benito Mussolini Japonya  – İmparator Hirohito Müttefik Devletler …

Devamını Oku

2. Dünya Savaşında Mihver ve Müttefik Devletler

2

2. Dünya Savaşında Mihver ve Müttefik Devletler konusu Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi 2. ünitesi olan II. Dünya Savaşı ünitesinin ilk konusu olan Savaş Öncesindeki Gelişmeler konusunun alt başlığı olan Ülkeler Arası Gruplaşmalar dahilindedir. 2. Dünya Savaşında Mihver Devletler Almanya, Japonya, İtalya, Bulgaristan, Romanya’dan oluşmaktadır. (İlk 3 devletin işgali sonrası zorunlu olarak Mihver Devletler arasında yer alan devletler yazılmamıştır.) NOT: Mihver …

Devamını Oku

Ülkeler Arası Gruplaşmalar Berlin-Roma-Tokyo Mihveri

2

Berlin-Roma-Tokyo  Mihveri (Anti Komintern Paktı) konusu Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi 2. ünitesi olan II. Dünya Savaşı ünitesinin ilk konusu olan Savaş Öncesindeki Gelişmeler konusunun alt başlığı olan Ülkeler Arası Gruplaşmalar dahilindedir. Berlin-Roma-Tokyo  Mihveri (Anti Komintern Paktı) Japon imparatorluğu’nun Sibirya ve Moğolistan sı­nırlarında SSCB ile çatışma yaşaması Almanya’nın da rejiminden dolayı SSCB’ye karşı tavır alması 2 devleti birbirine yaklaştır. Ja­ponya …

Devamını Oku

Ülkeler Arası Gruplaşmalar Berlin-Roma Mihveri

2

Berlin-Roma  Mihveri konusu Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi 2. ünitesi olan II. Dünya Savaşı ünitesinin ilk konusu olan Savaş Öncesindeki Gelişmeler konusunun alt başlığı olan Ülkeler Arası Gruplaşmalar dahilindedir. Berlin-Roma  Mihveri Birinci Dünya Savaşı’ndan beklediğini elde edeme­yen, diktatörlükle yönetilen, sınırlarını genişletme amacı taşıyan Almanya ve İtalya arasında 1936’da Berlin-Roma Mihveri kuruldu. Mihverin kurulmasında Almanya’nın güçlenmesi karşısında İngiltere ve Fransa’nın birbirine yaklaşması, …

Devamını Oku

II. Dünya Savaşı Öncesindeki Gelişmeler İtalya

2

Savaş Öncesindeki Gelişmeler İtalya konusu Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi 2. ünitesi olan II. Dünya Savaşı ünitesinin ilk konusu olan YENİ BİR SAVAŞA DOĞRU konusu dahilindedir. II. Dünya Savaşı Öncesindeki Gelişmeler İtalya İtalya’da 30 Ekim 1922’de iktidara gelen Benito Mussolini’nin*  hedefi Roma İmparatorluğu’nu yeniden kurmaktı. – 1924’te Yugoslavya, İtalya’ya bağlandı. – Yunanistan’a ait olan Korfu Adası işgal edildi. – …

Devamını Oku

II. Dünya Savaşı Öncesindeki Gelişmeler Japonya

2

Savaş Öncesindeki Gelişmeler Japonya konusu Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi 2. ünitesi olan II. Dünya Savaşı ünitesinin ilk konusu olan YENİ BİR SAVAŞA DOĞRU konusu dahilindedir. II. Dünya Savaşı Öncesindeki Gelişmeler Japonya Japonya, Batılı devletlerin kendi aralarındaki müca­delelerinden yararlanmış, Uzak Doğu’da 1920’li ve 1930’lu yıllarda önemli bir güç olarak ortaya çıkmıştır. Önceleri yumuşak yayılma politikası izleyen Japonya yayılmak istediği bölgeleri …

Devamını Oku

II. Dünya Savaşı Öncesindeki Gelişmeler Almanya

2

Savaş Öncesindeki Gelişmeler Almanya konusu Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi 2. ünitesi olan II. Dünya Savaşı ünitesinin ilk konusu olan YENİ BİR SAVAŞA DOĞRU konusu dahilindedir. II. Dünya Savaşı Öncesindeki Gelişmeler Almanya 1929 dünya ekonomik krizi sonraı Almanya’da Hitler, yönetimi ele geçirdi. Hitler Almanyasının dış politikada ki üç temel hedefi: 1. Versay Antlaşması’nı geçersiz kılmak 2. Almanya dışında, Almanların yaşadıkları …

Devamını Oku

Birinci Dünya Savaşı’nın Yeni Bir Savaşa Yol Açan Sonuçları

2

II. Dünya Savaşının Nedenleri konusu Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi 2. ünitesi olan II. Dünya Savaşı ünitesinin ilk konusu olan YENİ BİR SAVAŞA DOĞRU konusu dahilindedir. İkinci Dünya Savaşının Nedenlerini Maddeler Halinde okumak için lütfen tıklayınız. – İtilaf güçlerinin savaştan sonra kurdukları devlet­lerde milli devlet yapısına dikkat etmemeleri (Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan Yugos­lavya ve Çekoslovakya’nın çok uluslu olması) …

Devamını Oku

İkinci Dünya Savaşının Nedenleri Maddeler Halinde

2

II. Dünya Savaşının Nedenleri konusu Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi 2. ünitesi olan II. Dünya Savaşı ünitesinin ilk konusu olan YENİ BİR SAVAŞA DOĞRU konusu dahilindedir. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞININ GENEL NEDENLERİ – Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra yapılan barışı ko­ruma antlaşmalarının yetersiz kalması – 1929 Ekonomik Krizi’nin dünya devletleri üzerin­deki etkisi – Ekonomik kriz sonrası aşırı milliyetçi ekonomik politikaların yaygınlaşması …

Devamını Oku


] }