Birinci Dünya Savaşı’nın Yeni Bir Savaşa Yol Açan Sonuçları

II. Dünya Savaşının Nedenleri konusu Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi 2. ünitesi olan II. Dünya Savaşı ünitesinin ilk konusu olan YENİ BİR SAVAŞA DOĞRU konusu dahilindedir.

İkinci Dünya Savaşının Nedenlerini Maddeler Halinde okumak için lütfen tıklayınız.

– İtilaf güçlerinin savaştan sonra kurdukları devlet­lerde milli devlet yapısına dikkat etmemeleri (Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan Yugos­lavya ve Çekoslovakya’nın çok uluslu olması)
– Almanya’nın Versay Antlaşması ile uluslararası güç olmaktan çıkarılmak istenmesi
– Çarlık Rusya, Osmanlı, Avusturya-Macaristan, Al­man İmparatorluğu’nun ortadan kalkmasıyla dün­ya düzeninin değişmesi
– Yenilen devletlerle siyasi, ekonomik ve askeri yü­kümlülükler içeren ağır antlaşmalar imzalanması
– Savaştan sonra sınır çatışmalarının yaşanması
– Osmanlı Devleti’nin yıkılmasıyla Orta Doğu’da si­yasi boşluğun ortaya çıkması
– İngiltere ve Fransa’nın Orta Doğu’da yayılmacı si­yaset izlemeleri


] }

Tavsiye Konular

2

2. Dünya Savaşının Türkiye’ye Etkileri

2. Dünya Savaşının Türkiye’ye Etkileri – Türkiye, savaşa fiilen girmemesine karşın; savaş şartlarından olumsuz yönde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir